Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Linguistics. Ukrainian language

(Collection material is shown of user bookseller)

Топонімія Буковини

Price 800,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 800,00 hrn.

Order

Карпенко Ю. О.. Топонімія Буковини. Київ: Наукова думка. 1973 240s.

Description: У книзі видатного мовознавця, провідного фахівця української ономастики досліджується історія буковинських топонімів - назв поселень та річок. На тлі складних міжмовних взаємовпливів доводиться східнослов'янська (українська) основа цієї топонімії. Багатий гідронімічний матеріал (понад 900 назв), крім теоретичного значення, має і велику практичну цінність для Гідронімічного словника.

Status: У доброму стані, трохи пошкоджений корінець. На титулі штамп Канадського Товариства Приятелів України та штамп "Printed in the Soviet Union".

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.. Харків: "Око". 1994 160s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "З історії українського політичного руху на Харківщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття", Чорний Д. "Вибори до І Думи у Харкові" та ін. Філософія - Прокопенко В., Руденко Д. "Логос путі, ейдос простору", Сватко Ю. "Філософія імені в "концептуальному полі" ХХ ст.: між ейдосом і логосом". Літературознавство - Ушкалов Л. "Метафізика образу в літературі українського барокко", Московкіна І. "Поетика Василя Стефаника", Блажеєвська Т. "Намисто" Володимира Винниченка як літературний цикл", Хоменко Г. "Філософія смерті в "Блакитному романі" Гната Михайличенка" та ін. Мовознавство - Шевельов Ю. "Про так званий підпис королеви Франції Анни (1063)", Даниленко А. "Форми на -но/-то в українській мові: спроба типологічної реконструкції", Гулий К. "Метафора в українській поезії XVII століття" та ін. Матеріали та публікації - Івченко А., Вархол Н. "Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток)" та ін. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.. Харків: "Око". 1994 192s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головко О. " Справа народної освіти в діяльності Харьківського міського самоврядування у 1892-1904 роках". Наумов С. "Питання української державності в діяльності Революційної Української партії (РУП)". Філософія - Мамалуй О., Абашник В. "Рецепція філософії по-харківськи (Біля джерел університетської філософії у Харкові)" та ін. Літературознавство - Мюллер Л. "Слово о полку Ігоревім" - твір поганський чи християнський?", Мікрут Л. "Григорій Данилевський - письменник російський чи український?" та ін. Мовознавство - Івченко А. "Українська фразеологія. Етимологічні етюди", Даниленко А. "До генетико-функуіональної природи родового відмінка в українській мові" та ін. Матеріали та публікації. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.. Харків: "Око". 1995 208s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "Нескорена Україна (з історії визвольгої боротьби 1905-1907 рр.)", Сіваченко Є. "З історії однієї політичної гри (Як Нестор Махно став "карним злочинцем"), Семененко В. "Більшовицький партизанський рух на Харківщині". Філософія - Ушкалов Л "Українське барокко: філологічні ейдоси в рамцях "Богомислія", Гусаченко В. "Два світи і "дві натури" Григорія Сковороди" та ін. Фольклористика - Гозе С. "Спадкоємність лужицьких прислів'їв: передавання суспільного досвіду". Літературознавство - Голозубов О. Гра в культурі ХХ сторіччя та літературна антиутопія". Мовознавство - Шевельов Ю. "Українське "вантаж" і проблема "арготичних суфіксів", Нелюба А. "Про один зі способів флексійного словотворення функціональної стилістики в українській мові" та ін. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

Ващенко В. С., Медведєв Ф. П., Петрова П. О.. Лексика "Енеїди" І. П. Котляревського. Покажчик слововживання. Харків: Видавництво ХДУ. 1955 208s.

Description: В покажчик слововживання внесено всі слова з "Енеїди" за таким її виданням Академії наук УРСР: Іван Петрович Котляревський, Повне зібрання творів, том перший, вид. АН УРСР, Київ, 1952р. Покажчик цей за своєю настановою - довідник філологічного типу, потрібний при вивченні мови І. П. Котляревського і взагалі української мови та її історії. Загальна структура покажчика така, що він реєструє кількість випадків функціонування кожного слова в "Енеїді", указує місце всіх вживань цього слова, фіксує всі форми, в яких виступає слово в "Енеїді". В покажчику не ставиться завданя тлумачити значення чи коментувати лексику "Енеїди". В ньому подається лексичний матеріал,лише розташований та систематизований відповідно до вимог довідника.

Status: у дуже доброму стані, трохи побиті кути обкладинки

Префікси в сучасній українській мові

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 250,00 hrn.

Order

Ільїн В. С.. Префікси в сучасній українській мові. Київ: Видавництво АН УССР. 1953 168s.

Description: Монографія українського мовознавця, одного з укладачів і редакторів "Українсько-російського словника". Автор виділяє префіксацію як один з основних засобів словотвору сучасної української мови та докладно описує функції окремих дієслівних префіксів в оформленні значення слова.

Status: у доброму стані, трохи побиті кути обкладинки, заплямована задня кришка, прим'яті кути декількох аркушів

Числівники української мови

Price 190,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 190,00 hrn.

Order

Івченко М. П.. Числівники української мови. Київ: Видавництво КДУ. 1955 144s.

Description: У монографії українського радянського мовознавця розглядається граматичне й лексичне значення, словотвір, відмінювання, синтаксичні функції числівників. Автор зауважує: "Історія числівників чітко виявляє специфіку історичного розвитку граматичної будови мови". Граматичні форми і категорії числівників української мови досліджуються у зв'язку з іншими слов'янськими мовами. Є таблиця порівнянь числівників староруської, української, білоруської, російської, старослов'янської, болгарської, сербо-хорватської, словінської, польської, чеської, словацької, лужицької мов. Також наведені таблиці порівнянь старослов'янських алфавитів із грецьким, числових значень букв і римська нумерація.

Status: у доброму стані, трохи побиті кути обкладинки, вицвітання країв, дрібні плями на задній кришці, напис на форзаці, прим'яті краї декількох перших аркушів, позначки олівцем

Синтаксис займенників в українській мові

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 250,00 hrn.

Order

Матвіяс І. Г.. Синтаксис займенників в українській мові. Київ: Видавництво АН УССР. 1962 132s.

Description: У монографії розглядаються численні синтаксичні конструкції, складовими елементами яких виступають займенники - категорія слів з особливою семантико-граматичною природою; висвітлюється проміжний або перехідний характер займенників у системі частин мови, в класі самостійних і службових слів, у групі змінних і незмінних частин мови; визначається стилістичне багатство займенникових структур. Спостереження і висновки зроблені на основі даних художньої і публіцистичної літератури від Котляревського до наших днів, а також фольклору.

Status: у дуже доброму стані, незначні подряпини на передній кришці

Український правопис

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

ред. Кириченко І. М.. Український правопис. Київ: Українське державне видавництво. 1946 180s.

Description: "Дбаючи за культурні потреби українського народу і в суворий час Вітчизняної війни, Уряд у 1942 році звернувся до Академії наук УРСР з пропозицією поновити роботу над урегулюванням і удосконаленням українського правопису. Президія Академії наук доручила в Уфі цю роботу дійсному членові Академії Л. А. Булаховському...". "28 серпня 1943 року під Харковом у воєнній обстановці проект та думки правописної комісії, що прибула туди в повному складі, були викладені на нараді в присутності Голови Ради Народних Комісарів УРСР тов. М. С. Хрущова, Голови Президії Верховної Ради УРСР тов. М. С. Гречухи, Секретаря ЦК КП(б)У тов. Д.С. Коротченка, Заступника Голови Ради Народних Комісарів УРСР тов. В. Ф. Старченка і Секретаря ЦК КП(б)У по пропаганді тов. К. З. Литвина. Проект в основному було схвалено, і затвердження його доручено Народному Комісарові Освіти УРСР тов. П. Г. Тичині." При укладанні правопису однією з провідних настанов було "... забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу, особливо - російського, орієнтуючись на останній проект Державної комісії."

Status: у задовільному стані, пошкодження и забруднення обкладинки і титульного листа, невеликі надриви, підклеєний корінець, відламані кінчики кутів деякіх аркушів