Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Economics, political economy

(Collection material is shown of user copoka78)

Капітал. Том 3

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 100,00 hrn.

Order

Маркс К.. Капітал. Том 3. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР. 1954 928s.

Description: Частина І і ІІ. Процес капіталістичного виробництва, взятий у цілому

Status: Штамп. Неглубокий розкол блоку

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем.

Економічна теорія.. Політекономія.

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 80,00 hrn.

Order

Базилевич В.. Економічна теорія.. Політекономія.. Київ: Знання-Прес. 2003 582s.

Description: Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта vova.andrushenko.78@mail.ru

Экономикс: принципы, проблемы и политика

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 200,00 hrn.

Order

Кэмбелл Р. и др. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Київ: 1993 785s.

Description: Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах учебник, выдержавший 17 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник, рекомендован в этом качестве Министерством образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. Учебник посвящен важнейшим проблемам экономики: макро- и микроэкономике, национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом 11-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущими. Для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами современной рыночной экономики.

Status: Неглубокий раскол блока

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта vova.andrushenko.78@mail.ru

Начальный курс политической экономики

Price 125,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 125,00 hrn.

Order

Леонтьев Л.. Начальный курс политической экономики. Москва: Госполитиздат. 1962 510s.

Description: Задачей представленной книги является служить своего рода введением для дальнейшего, более обстоятельного знакомства с экономической наукой. Ее автор - Лев Абрамович Леонтьев, член-корреспондент Академии наук СССР, известный советский экономист.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта vova.andrushenko.78@mail.ru

Економічна теорія. Політекономіка

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 120,00 hrn.

Order

Базилевич В.. Економічна теорія. Політекономіка. Київ: Знання-Пресс. 2001 582s.

Description: Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості:системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і кате­горій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і виснов­ків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устат­кований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, за­питаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріа­лу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій,зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютер­них технологій організації навчального процесу.Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачіввищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науков­цям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам ко­мерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією

Status: Штамп

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта vova.andrushenko.78@mail.ru