Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Economics, political economy

(Collection material is shown of user copoka78)

Капітал. Том 3

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 100,00 hrn.

Order

Маркс К.. Капітал. Том 3. Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР. 1954 928s.

Description: Частина І і ІІ. Процес капіталістичного виробництва, взятий у цілому

Status: Штамп. Неглубокий розкол блоку

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем.

Економічна теорія.. Політекономія.

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 80,00 hrn.

Order

Базилевич В.. Економічна теорія.. Політекономія.. Київ: Знання-Прес. 2003 582s.

Description: Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Экономикс: принципы, проблемы и политика

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 200,00 hrn.

Order

Кэмбелл Р. и др. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Київ: 1993 785s.

Description: Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах учебник, выдержавший 17 изданий, был первым подобным изданием, переведенным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовый учебник, рекомендован в этом качестве Министерством образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. Учебник посвящен важнейшим проблемам экономики: макро- и микроэкономике, национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой политике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом 11-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущими. Для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами современной рыночной экономики.

Status: Неглубокий раскол блока

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Начальный курс политической экономики

Price 125,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 125,00 hrn.

Order

Леонтьев Л.. Начальный курс политической экономики. Москва: Госполитиздат. 1962 510s.

Description: Задачей представленной книги является служить своего рода введением для дальнейшего, более обстоятельного знакомства с экономической наукой. Ее автор - Лев Абрамович Леонтьев, член-корреспондент Академии наук СССР, известный советский экономист.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Економічна теорія. Політекономіка

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 120,00 hrn.

Order

Базилевич В.. Економічна теорія. Політекономіка. Київ: Знання-Пресс. 2001 582s.

Description: Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості:системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і кате­горій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і виснов­ків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устат­кований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, за­питаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріа­лу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій,зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютер­них технологій організації навчального процесу.Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачіввищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науков­цям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам ко­мерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією

Status: Штамп

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Економічна теорія. Політекономія.

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 150,00 hrn.

Order

Базилевич В.. Економічна теорія. Політекономія.. Київ: Знання-Прес. 2008 719s.

Description: Це підручник нового покоління. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Політична економія. Курс популярний

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 200,00 hrn.

Order

Туган-Барановський М.. Політична економія. Курс популярний. Київ: Наукова думка. 1994 264s.

Description: Праця одного з видатних економістів кінця ХІХ - початку ХХ ст. являє собою компактний доступний за викладом, глибокий та актуальний і сьогодні посібник з політичної економії. Автор визначає предмет політичної економії і методи її дослідження, аналізує ступені розвитку суспільного господарства, викладає своє розуміння суспільного виробництва, обміну, розподілу та споживання господарських благ. Вчений дає власні визначення таких категорій, як праця, капітал, цінність, заробітна плата, гроші, кредит тощо, розглядає проблему ринків і криз надвиробництва, аналізує нові явища в розвитку капіталізму на зламі ХІХ-ХХ ст. - концентрацію виробництва, створення монополій, роль банків і грошового капіталу тощо. Відтворюється за текстом першого українського видання 1919 р.

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]