Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Satire and humor

(Collection material is shown of user bookseller)

Русская сатирическая проза XVIII века. Сборник произведений

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Сост. Стенник Ю.В.. Русская сатирическая проза XVIII века. Сборник произведений. Ленинград : Изд Ленинградского университета. 1986 448s.

Description: Среди авторов произведений, включённых в эту книгу Сумароков А.П., Фонвизин Д.И., Чулков М.Д., Новиков Н.И., Крылов И.А. В сборник включены сатирические диалоги, пародийные лечебники, "ведомости", сатирические словари, грамматика, аллегорические повести, сны, пародийные прошения, челобитные, сатирик-нравоописательные очерки и эссе. Книга построена по жанровому принципу.

Status: хорошее

Одесская плеяда. Сатирические произведения 20-30-х годов

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 40,00 hrn.

Order

Бабель И., Олеша Ю., Зозуля Е., Катаев В., Ильф И., Петров Е.. Одесская плеяда. Сатирические произведения 20-30-х годов. Киев: Дніпро. 1990 446s.

Description: Избранные произведения замечательных писателей, жизнь и творчество которых связаны с Одессой. Составление и примечания О. В. Филимонова.

Status: хорошее, белёсые пятна на переплёте, блок в отличном состоянии

Рассказы. Памфлеты. Фельетоны

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Минков Светослав. Рассказы. Памфлеты. Фельетоны. Москва: Гослитиздат. 1955 272s.

Description: Автор книги - болгарский сатирик и ююморист, мастер короткого рассказа. Прижизненное издание. Переплёт, титул и заставки художника Бор. Ефимова. Перевод с болгарского С. Коляджина. Формат книги 13,5х21 см

Status: хорошее, незначительные потёртости переплёта, на страницах встречаются пятна, почти не затрагивающие текст

Хромовые сапоги. Юмористические рассказы

Price 180,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 180,00 hrn.

Order

Эдель Михаил. Хромовые сапоги. Юмористические рассказы. Москва: Советский писатель. 1956 224s.

Description: Автор книги хорошо был известен советским читателям по многочисленным публикациям в периодической печати (журнале "Крокодил" и др.). В данный сборник вошли юмористические рассказы "Художественное чтение", "Жених", "Как полагается", "Заведующий чем-то..." и др. Художник Б. Я. Резников. Формат 11,5х17 см.

Status: хорошее, незначительные повреждения крышек переплёта

Flanimals

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Gervais Ricky. (Жерве Рікі) Flanimals. (Фланімалс) London: Faber and Faber Limited. 2004 64s.

Description: Illustrated by Rob Steen. The first book from the series "Flanimals", created by the famous British comedian: Bestiary, consisting of a description of strange fictitious creatures with amusing names and just as funny on the verge of disgusting appearance and behavior. Format 18х23,5 см. Іллюстратор Роб Стін. Перша книжка із серії "Flanimals", створеної відомим британським коміком: бестіарій, що складається з опису дивних вигаданих істот з кумедними назвами й так само кумедними на межі огидного зовнішнім виглядом і поведінкою. Формат 18х23,5 см.

Status: у гарному стані, слід від кольорового олівця на передній кришці обкладинки in a good condition, there is a trace of a colored pencil on the front cover

Flanimals. The Day of the Bletchling

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Gervais Ricky. (Жерве Рікі) Flanimals. The Day of the Bletchling. (Фланімалс. День Блетчлінга) London: Faber and Faber Limited. 2007 64s.

Description: Illustrated by Rob Steen. The fourth book from the series "Flanimals", created by the famous British comic: Apocalypse, caused by a huge swarm of insect-like creatures. No one will survive. Format 18x23,5 cm. The book has a dust cover. Іллюстратор Роб Стін. Четверта книжка із серії "Flanimals", створеної відомим британським коміком: Апокаліпсіс, спричинений велетенським роєм комахоподібних істот. Ніхто не виживе. Формат 18х23,5 см. Книга у суперобкладинці.

Status: у гарному стані in a very good condition

Не проходьте мимо. Роман-фейлетон

Price 75,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 75,00 hrn.

Order

Єгоров Б., Поліщук Я., Привалов Б.. Не проходьте мимо. Роман-фейлетон. Київ: Держлітвидав. 1957 304s.

Description: Переклад з російської. Відомий сатиричний твір радянських російських авторів, перекладений багатьма мовами.

Status: у доброму стані, невеликі пошкодження країв обкладинки, незначний перекіс блоку, малий надрив форзацу та підпис попереднього власника на ньому, олівцева замальовка на вільній сторінці

The Impregnable Women

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 120,00 hrn.

Order

Linklater Eric. (Лінклейтер Ерік) The Impregnable Women. (Неприступні жінки) London: Penguin Books. 1959 272s.

Description: 1st Penguin edition. An extravagant burlesque novel, written before the Second World War by a Scottish writer, famous for his woreks for adults and children, poems, plays,biographes, essays, war stories and travel books. The author moves the plot of Aristophenes' Lysistrata to Britain in the first half of the twentieth centuary. Format 11 x 18 cm. Price: $4. Екстравагантний бурлескний роман, написаний перед другою світовою війною шотландським письменником, відомим своїми творами для дітей і дорослих, віршами, п'єсами, біографіями, есе, військовими історіями та книгами про подорожі. Авторо переміщує сюжет "Лісістрати" Арістофана до Британії першої половини ХХ століття. Формат 11 х 18 см.

Status: in a very good condition, minor issues: cover's corner is slightly creasing, pages tanned У дуже доброму стані, невеликий залом кута обкладинки

Garfield hangs out: His 19th book

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Jim Davis. (Джим Девіс) Garfield hangs out: His 19th book . (Гарфілд розважається: його 19-та книга) New York: Ballantine Books. 1990 128s.

Description: Згідно з Книгою рекордів Гіннеса "Гарфілд" є найбільш поширеним коміксом у світі. Не в останню чергу, за думкою автора, тому, що легко перекладається. Формат 14 х 21 х 1 см.

Status: у доброму стані, незначне пошкодження передньої частини обкладинки

Beano Comic Librery № 142. Minnie the Jinx.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 142. Minnie the Jinx. . (Бібліотека коміксів Біно № 142. Мінні Джинкс) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 143. Raiders of the Lost AARGH!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 143. Raiders of the Lost AARGH! . (Бібліотека коміксів Біно № 143. Шукачі загубленного Ааргх! ) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good; greasy stain on the back of the cover у доброму стані, масна пляма на задній частині обкладинки

Beano Comic Librery № 144. Simply Smiffy.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 144. Simply Smiffy. . (Бібліотека коміксів Біно № 144. Просто Сміффі) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 145. Prairie Flower Power.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 145. Prairie Flower Power. . (Бібліотека коміксів Біно № 145. ) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 146. Pussy Chat.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 146. Pussy Chat. . (Бібліотека коміксів Біно № 146.) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 147. The Menacing Times.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 147. The Menacing Times. . (Бібліотека коміксів Біно № 147. Загрозливі Часи) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у дуже доброму стані

Beano Comic Librery № 148. Slimline Fatty.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 148. Slimline Fatty. . (Бібліотека коміксів Біно № 148. Схуднення товстуна) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 149. "Micromenace".

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 149. "Micromenace". . (Бібліотека коміксів Біно № 149. "Мікро-Загроза") London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 152. Elephant Boy.

Price 28,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 28,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 152. Elephant Boy. . (Бібліотека коміксів Біно № 152. Хлопчина Слон) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: acceptable: two sheets have lost connection with the block задовільний: два аркуші випадають

Beano Comic Librery № 153. Ivy the Terrible.

Price 78,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 78,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 153. Ivy the Terrible. . (Бібліотека коміксів Біно № 153. Жахлива Айві) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 2.80. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 154. Prime Minniester.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 154. Prime Minniester. . (Бібліотека коміксів Біно № 154. Прем'єр-Мінністр) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 155. Special Brew.

Price 22,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 22,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 155. Special Brew. . (Бібліотека коміксів Біно № 155. Спеціальний звар ) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 0.80. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: acceptable, traces of moisture on the edges of some pages у задовільному стані, сліди вологи по краях декількох сторінок

Beano Comic Librery № 160. Minnie the Minx meets "Phil Crool".

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 160. Minnie the Minx meets "Phil Crool". . (Бібліотека коміксів Біно № 160. Мінні Мінкс зустрічає "Філа Кроула") London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 161. Just One Gondola.

Price 28,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 28,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 161. Just One Gondola. . (Бібліотека коміксів Біно № 161. Тільки одна гондола ) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1988 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: acceptable: several sheets have lost connection with the block, slight tearing of the spine задовільний: кілька аркушів втратили зв'язок з блоком, невеликий надрив корінця

Beano Comic Librery № 164. Is it a Record?

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 164. Is it a Record? . (Бібліотека коміксів Біно № 164. Це рекорд?) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 165. You Only Sink Twice.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 165. You Only Sink Twice. . (Бібліотека коміксів Біно № 165. Тонеш тільки двічі) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good, minimal tearing of the spine у доброму стані, мінімальний надрив корінця

Beano Comic Librery № 167. Denghis the Menace and his Mongrel Horde.

Price 62,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 62,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 167. Denghis the Menace and his Mongrel Horde. . (Бібліотека коміксів Біно № 167. ) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 2.20. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good, worn cover, slightly tearing of the spine у доброму стані, потерта обкладинка, невеликий надрив корінця

Beano Comic Librery № 168. Professor Screwtop's Time Machine.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 168. Professor Screwtop's Time Machine. . (Бібліотека коміксів Біно № 168. Машина часу професора Шурупа) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 169. The Janitor's Tale!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 169. The Janitor's Tale! . (Бібліотека коміксів Біно № 169. Розповідь прибиральника) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 170. Bunkerton Revisited.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 170. Bunkerton Revisited. . (Бібліотека коміксів Біно № 170. Банкертон повернувся) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 172. Grandpa's Lost Treasure.

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 172. Grandpa's Lost Treasure. . (Бібліотека коміксів Біно № 172. Загублений скарб дідуся) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 173. Growing Up!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 173. Growing Up! . (Бібліотека коміксів Біно № 173. Дорослішання!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 174. Ball Boy in Soccer Shocker!

Price 127,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 127,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 174. Ball Boy in Soccer Shocker! . (Бібліотека коміксів Біно № 174. Боллбой в Футбол-шокере!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 4.54. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 175. French Leave!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 175. French Leave! . (Бібліотека коміксів Біно № 175. Французька відпустка!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 176. Oil!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 176. Oil! . (Бібліотека коміксів Біно № 176. Нафта!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 177. Dennis DJ!

Price 76,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 76,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 177. Dennis DJ! . (Бібліотека коміксів Біно № 177. Денніс-діджей!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 2.72. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 180. 180!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 180. 180! . (Бібліотека коміксів Біно № 180. 180!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 182. The Good! The Bad! The Plugly!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 182. The Good! The Bad! The Plugly! . (Бібліотека коміксів Біно № 182.) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Beano Comic Librery № 184. The Best Yeti!

Price 36,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 36,00 hrn.

Order

Beano Comic Librery № 184. The Best Yeti! . (Бібліотека коміксів Біно № 184. Найкращий Йєті!) London: D. C. Thomson and Co., Ltd. 1989 66s.

Description: A monthly British children's digest-size comic magazine, published from 1982 to 1997. Each issue was devoted to one of the characters of the "Beano". The drawings, except for full-color covers, are black and white and red. Format 14 x 17.5 cm. Price: $ 1.30. Щомісячний британський журнал-комікс дайджест-формату для дітей, що виходив з 1982 по 1997 рік. Кожен випуск був присвячений одному з персонажів самого довготривалого британського коміксу "Beano". Малюнки, за виключенням повнокольорових обкладинок, чорно-біло-червоні. Формат 14 х 17,5 см.

Status: good у доброму стані

Як Шевченко шукав роботи та інші новели

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 50,00 hrn.

Order

Маковей Осип. Як Шевченко шукав роботи та інші новели. Київ: Держлітвидав України. 1956 32s.

Description: Зміст: Казка про Невдоволеного Русина. Два ставки (Весняна ідилія). Нещасна пригода. Як Шевченко шукав роботи. Товариство для взаїмного величання. Мухолап. Осип Маковей (Біографічна довідка). Формат 13 х 20 см.

Status: майже добре, невеликі надриви й плями на обкладинці, заломлені кути

Небилиці

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 40,00 hrn.

Order

Лір Едвард. Небилиці. Київ: "Веселка". 1980 80s.

Description: Для молодшого та середнього шкільного віку. Переклад з англійскої та вступне слово О. Мокровольського. Книжка з веселих віршів і малюнків класика англійської дитячої літератури. Зміст: "Едвард Лір про самого себе", "Хто ж такий Едвард Лір? Слово від перекладача", "Так я й знав!", "Завдяки добрості професора Бреха", "Жук-жартун та інші", "За море! За гори! На край землі!" Формат 13 х 20 см.

Status: добре, плями на декількох сторінках нижче текста

Garfield: What's Cooking?

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 120,00 hrn.

Order

Jim Davis. (Джим Девіс) Garfield: What's Cooking? . (Гарфілд: Що готується?) Horsham: Ravette Limited. 1987 128s.

Description: Згідно з Книгою рекордів Гіннеса "Гарфілд" є найбільш поширеним коміксом у світі. Не в останню чергу, за думкою автора, тому, що легко перекладається. Формат 11 х 17,5 см.

Status: у доброму стані, незначний надрив обкладинки біля корінця, заломлений кут

Garfield: Why do you hate Mondays?

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 120,00 hrn.

Order

Jim Davis. (Джим Девіс) Garfield: Why do you hate Mondays? . (Гарфілд: Чому ви ненавидите понеділки?) Horsham: Ravette Limited. 1985 128s.

Description: Згідно з Книгою рекордів Гіннеса "Гарфілд" є найбільш поширеним коміксом у світі. Не в останню чергу, за думкою автора, тому, що легко перекладається. Формат 11 х 17,5 см.

Status: у доброму стані, мікронадрив обкладинки, трохи заломлені кути, напис-присвята на внутрішній частині обкладинки

Чашка по-английски

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 120,00 hrn.

Order

Миллиган С.. Чашка по-английски. Москва: Детская литература. 1991 48s.

Description: Для дошкольного возраста. Пересказал с английского Г. Кружков. Нарисовал А. Бондаренко. Цветные иллюстрации. Формат: 22 х 28 см.

Status: очень хорошее

Пять похищенных монахов

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Коваль Ю.. Пять похищенных монахов . Москва: Детская литература. 1993 160s.

Description: Для младшего школьного возраста. Серия "Школьная библиотека". Художник Г. Калиновский. Повесть - юмористический детектив, часть трилогии о Васе Куролесове. Черно-белые иллюстрации. Формат: 13 х 20,5 х 1 см.

Status: очень хорошее

Dwa pokolenia

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Zbigniew Lengren. (Збігнев Ленгрен) Dwa pokolenia. (Два покоління) Warszawa: "Iskry". 1964 80s.

Description: Seria "Biblioteka Stańczyka". Format: 12,6 x 20 cm. Серія "Бібліотека Станчика". Книжка відомого польського графіка, ілюстратора, карикатуриста, який співпрацював з журналами "Пшекрой", "Шпильки", був піонером польського післявоєнного коміксу. Формат: 12,6 x 20 см.

Status: w bardzo dobrym stanie дуже добрий

Рисунки

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Сойфертис Л.. Рисунки. Москва: "Правда". 1961 48s.

Description: Мастера советской карикатуры. Издание Крокодила. Формат: 23 x 14 см.

Status: хорошее

Народный юмор: Притчи, сказки. Сокровища грузинского народного творчества

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Народный юмор: Притчи, сказки. Сокровища грузинского народного творчества. Тбилиси: Литература да хеловнеба. 1964 236s.

Description: Перевод с грузинского. Составители Д. Шенгелая, Мих. Чиковани. Редакция и предисловие профессора М. Я. Чиковани.

Status: грязный захватанный переплёт с запахом шаурмы, пятна на страницах не очень большого размера, вдавленные следы записи на нескольких страницах, владельческая надпись на форзаце

Дивовижні пригоди капітана Небрехи

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Ячейкін Ю.. Дивовижні пригоди капітана Небрехи. Київ: Веселка. 1965 108s.

Description: Для середнього шкільного віку. Малюнки А. Василенка. Зміст: Пригоди капітана Небрехи. Фантазія-жарт (Сувенір капітана Небрехи. Розмова з дзеркалом. Цікава арифметика. Яблуко незгоди. Пригода на планеті стрибунців. У часи комети. Таємниця більярдної кулі). Знаменитий робот Малюк. Гумореска. Чорно-білі ілюстрації в тексті. Формат зменшений: 13,5 х 17 см.

Status: палітурка трохи підмальована, забруднена, по краях потерта, заламаний кут задньої кришки, помальовано форзац, титул, ілюстрація на одній сторінці, пошкоджено (втрата невеликих шматків, сліди залиття) верхні частини декількох аркушів на початку книги

Пригоди капітана Врунгеля

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 40,00 hrn.

Order

Некрасов А. С.. Пригоди капітана Врунгеля. Київ: Веселка. 1984 158s.

Description: Видання друге. Для середнього шкільного віку. Бібліотечна серія. Переклад з російської Ф. Ю. Маківчука. Малюнки К. Ротова. Повість російського радянського письменника про фантастичну кругосвітню подорож капітана Врунгеля та його друзів. Чорно-білі ілюстрації в тексті. Формат зменшений: 12,5 х 20 см.

Status: дуже добрий, незначне пошкодження корінця

Приключения капитана Врунгеля

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Некрасов А. С.. Приключения капитана Врунгеля. Ленинград: Детская литература. 1988 192s.

Description: Для младшего и среднего школьного возраста. Рисунки В. Боковни. Повесть русского советского писателя о фантастическом кругосветном путешествии капитана Врунгеля и его друзей. Цветные полностраничные иллюстрации в тексте. Формат уменьшенный: 13,5 х 16,5 х 2 см.

Status: очень хорошее, идентификационные знаки предыдущего владельца (штампик, цифры) на форзаце, маленькие вмятинки на нескольких страницах в начале книги

Путешествия Лемюэля Гулливера

Price 170,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 170,00 hrn.

Order

Свифт Джонатан. Путешествия Лемюэля Гулливера. Ленинград: Детская литература. 1966 432s.

Description: Серия "Школьная библиотека". Для средней школы. Перевод с английского и редакция Б. М. Энгельгардта. Послесловие и комментарии Е. П. Брандиса. Иллюстрации Жана Гранвиля. Чёрно-белые иллюстрации. Всемирно известный сатирико-фантастический роман. Формат 13,5 х 20,5 см.

Status: очень хорошее, выгорание корешка и краёв переплёта, незначительное загрязнение корешка

Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые пальцы

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

Успенский Э.. Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые пальцы. Москва: Экономика. 1992 288s.

Description: Страшная повесть для бесстрашных детей и жуткий детский фольклор в обработке автора. Предисловие и составление: Успенский Э., Усачев А. Рисунки художника Гриневой Г. Чёрно-белые иллюстрации. Формат: 15 х 22 х 1,5 см.

Status: хорошее, незначительные повреждения углов переплёта, немного мелких пятен и следов от пальцев (не зелёных)

Вредные советы

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Остер Г.. Вредные советы. Москва: Росмэн. 1998 110s.

Description: Книга для непослушных детей и их родителей. Кроме Вредных советов содержит Книгу о вкусной и здоровой пище людоеда. Художник А. Мартынов. Большие цветные иллюстрации. Формат увеличенный: 22 х 28 х 1 см.

Status: очень хорошее, незначительные повреждения углов переплёта, небольшие вдавленные следы по краю передней крышки

За горами, за морями: Очерки

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Бегак Б. А. . За горами, за морями: Очерки. Москва: Детская литература. 1982 128s.

Description: Для старшего возраста. Очерки творчества зарубежных писателей: Вильгельма Буша, Генриха Гофмана-Доннера, Готфрида Августа Бюргера, Эдварда Лира, Джанни Родари, Юлиана Тувима, Пьера Гамарра и доктора Сьюза (Теодора Сьюза Гейзеля). Художник В. Сергеев. Книга состоит из восьми бесед, посвященных зарубежным писателям, преимущественно создателям веселого жанра литературы для детей. Формат: 15 х 20,5 см.

Status: очень хорошее