Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Ukrainian Army

(Collection material is shown of user bookseller)

Історія Українського війська. Том І.

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С.. Історія Українського війська. Том І.. Київ: Варта. 1994 384s.

Description: Видання 5-те, змінене і доповнене. Друкується за виданням Івана Тиктора: Львів, 1936, Вінніпег, 1953. Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу (архіви, картографічні, історіографічні матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст., аналізують розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях. Зміст: Дашкевич Ярослав. Передмова. Перша частина: Військо княжих часів. Друга частина: Запорозьке військо.

Status: у доброму стані

Історія Українського війська. Книга в двох частинах.

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С.. Історія Українського війська. Книга в двох частинах.. Київ: МП "Пам'ятки України". 1992 576s.

Description: Бібліотечка журналу "Пам'ятки України". Книга 17. Репринт видання Івана Тиктора: Львів, 1936. Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу (архіви, картографічні, історіографічні матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст., аналізують розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях. Зміст: І. Військо княжих часів. ІІ. Запорозьке військо. ІІІ. Збройні сили сучасної доби. Формат 16х24 см. Загальна вага двох томів 700 г.

Status: у доброму стані, незначні потертості, у першого тома трохи прим'яті кути обкладинки, у другого зморшки на корінці

Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми

Price 120,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 120,00 hrn.

Order

Афонін Е. А.. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми. Київ: Інтерграфік. 1994 304s.

Description: Наукове видання Інституту соціології НАНУ. Серія "Військова соціологія". У монографії на основі широкого масиву матеріалів, насамперед соціологічного, здійснено спробу комплексного аналізу становлення в Україні такого важливого соціального інституту як армія. Досліджуються витоки, соціальні та соціально-психологічні проблеми, що постають у перебігу її становлення. Особлива увага приділяється розгляду процесів регуляції та саморегуляції соціальної поведінки військовослужбовців, визначенню місця і ролі вцих процесах норм права, традицій, звичаїв. Висвітлюються стан та тенденції змін ціннісних орієнтацій, що складають основу сучасної поведінки офіцера чи солдата. Детально розглядаються такі суттєві для війська проблеми, як нестатутні відносини, діагностика і корекція відхильної поведінки строковослужбовців, а також проблеми професійної реадаптації кадрового складу Збройних сил.

Status: у дуже доброму стані, дрібна пляма на декількох сторінках нижче текста