Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Ethnography and history of Slavic nations

(Collection material is shown of user bookseller)

Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Грушевський Михайло. Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.. Київ: Наукова думка. 1995 680s.

Description: Репринтне видання. Том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячнений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х років XVII століття - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією. Відтворюється фототипно за другим виданням (К.-Львів, 1907).

Status: у дуже гарному стані

Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С.. (Mytsyk Yu. A., Plokhii S. M., Storozhenko I. S.) Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.. (How the Cossacks fought. Historical stories about Zaporozhian Cossacks.) Дніпропетровськ: Промінь. 1990 302s.

Description: Серія "Давно се деялось колись". Перше видання. Науково-популярний ілюстрований нарис про життя, побут та військові походи козаків. Резюме і текстівки англійською мовою. Формат 12,5х17 см.

Status: у гарному стані

Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 40,00 hrn.

Order

Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С.. (Mytsyk Yu. A., Plokhii S. M., Storozhenko I. S.) Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.. (How the Cossacks fought. Historical stories about Zaporozhian Cossacks.) Дніпропетровськ, Київ: Січ, МП "Пам'ятки України. 1991 302s.

Description: Серія "Давно се деялось колись". Друге видання, виправлене й доповнене. Науково-популярний ілюстрований нарис про життя, побут та військові походи козаків. Резюме і текстівки англійською мовою. Формат 12х16,5 см.

Status: у доброму стані - незначні пошкодження обкладинки, блок у гарному стані

Евангелие от Матфея в славянской традиции

Price 1 000,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 1 000,00 hrn.

Order

Евангелие от Матфея в славянской традиции. Санкт-Петербург: Филфак СПбГУ, Синод.б-ка МП, Рос.библ.общ.. 2005 182s.

Description: В основу издания положен текст глаголической Мариинской рукописи XI в. как лучшего представителя Древнего текста. Лакуны Мариинского евангелия восполняются по восточнославянскому Типографскому евангелию XII в. Своеобразие настоящего издания заключается в том, что оно основано на реальном исторически засвидетельствованном тексте, который находится ближе всех других источников к архетипу, в критическом аппарате последовательно цитирует 27 других источников, которые с максимальной отчётливостью раскрывают основные этапы исторического развития текста от его формы, близкой к архетипу, до первых печатных изданий. Содержание: Предисловие. Принципы издания текста. Лекционарная таблица. Евангелие от Матфея: Текст Мариинского евангелия XI в. с разночтениями по рукописям XI-XVI вв. Приложения: Приложение 1: Классификация славянских рукописей Евангелия от Матфея (Д. М. Миронова). Приложения 2: Послание Евсевия Карпиану. Предисловие к Евангелию от Матфея Феофилакт Болгарского. Пролог к Евангелию от Матфея. Оглавление Евангелия от Матфея. Формат книги 22х30 см. Вес 680 г.

Status: близко к отличному, царапины на крышках переплёта