Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

History of Ukraine

(Collection material is shown of user bookseller)

Літопис Самовидця

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Літопис Самовидця. (Летопись Очевидца) Київ: Наукова думка. 1971 208s.

Description: Одна з найвидатніших історіографічних пам\'яток ХVII ст. Джерело, написане очевидцем, містить цінні фактичні відомості з історії українського, білоруського, російського, польського та інших народів другої половини ХVII ст.

Status: Очень хорошее

Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Грушевський Михайло. Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.. Київ: Наукова думка. 1995 680s.

Description: Репринтне видання. Том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячнений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х років XVII століття - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією. Відтворюється фототипно за другим виданням (К.-Львів, 1907).

Status: у дуже гарному стані

История Академии наук Украинской ССР. 1919-1979

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

История Академии наук Украинской ССР. 1919-1979. Киев: "Наукова думка". 1979 836s.

Description: Издание, посвящённое юбилейной дате - 60 лет АН УССР. Автор введения - акад. Б. Е. Патон. Главы: Развитие отдельных наук и научных направлений в Академии наук Украинской ССР. Вклад учёных Академии Украинской ССР в научно-технический прогресс. Научные институты и учреждения Академии наук Украинской ССР. Персональный состав Академии наук Украинской ССР. В Приложении перечислены учёные Академии наук ССР, удостоенные различных званий и лауреаты премий. Формат книги 22х26,5х4 см. Вес 1900 г.

Status: очень хорошее, мелкие царапины на задней крышке переплёта

Історія України. Посібник

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Бойко О. Д.. Історія України. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія". 2001 656s.

Description: Серія "Альма-матер". Видання друге, доповнене. Викладено події від початку формування людської цивілізації на території України до середини 2001 року.

Status: у доброму стані, невеликі подряпини на обкладинці, позначки й написи олівцем

Історія Українського війська. Том І.

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С.. Історія Українського війська. Том І.. Київ: Варта. 1994 384s.

Description: Видання 5-те, змінене і доповнене. Друкується за виданням Івана Тиктора: Львів, 1936, Вінніпег, 1953. Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу (архіви, картографічні, історіографічні матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст., аналізують розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях. Зміст: Дашкевич Ярослав. Передмова. Перша частина: Військо княжих часів. Друга частина: Запорозьке військо.

Status: у доброму стані

Історія Українського війська. Книга в двох частинах.

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С.. Історія Українського війська. Книга в двох частинах.. Київ: МП "Пам'ятки України". 1992 576s.

Description: Бібліотечка журналу "Пам'ятки України". Книга 17. Репринт видання Івана Тиктора: Львів, 1936. Використовуючи надзвичайно багату й різноманітну джерельну базу (архіви, картографічні, історіографічні матеріали), автори докладно розповідають про організацію українських військових формувань від давніх княжих часів до перших десятиліть ХХ ст., аналізують розвиток української військової стратегії і тактики, участь українських військ у конкретних бойових операціях. Зміст: І. Військо княжих часів. ІІ. Запорозьке військо. ІІІ. Збройні сили сучасної доби. Формат 16х24 см. Загальна вага двох томів 700 г.

Status: у доброму стані, незначні потертості, у першого тома трохи прим'яті кути обкладинки, у другого зморшки на корінці

История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Бантыш-Каменский Д. Н.. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. Київ: Час. 1993 656s.

Description: Репринтное издание. Печатается по изданию: Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. Южно-Русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона. С.-Петербург. Киев. Харьков. 1903. Хорошо иллюстрированная книга известного историка и археолога освещает период истории Украины с давних времен (V-IXвв) до конца XVIII века с несколько противоречивой позиции представителя интеллектуально-просветительской элиты Российской империи первой половины XIX века. Предисловие канд. ист. наук Гуржия А.И. Формат 15х22х4 см. Вес 645 г.

Status: хорошее, мелкие царапины на переплёте, блок в отличном состоянии

Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. Підручник

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

за ред. П. П. Хропка. Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. Підручник. Київ: Вища школа. 1991 511s.

Description: Підручник для студентів педінститутів спеціальності "Українська література", допущений Міністерством народної освіти УРСР, в я кому проаналізовано творчість Лесі Українки, Володимира Самійленка, Осипа Маковея, Михайла Коцюбинського, Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Леся Мартовича, Марка Черемшини, Архипа Тесленка, Степана Васильченка.

Status: У гарному стані, нечитана, невеличкі подряпинки на задній частині обкладинки

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.. Харків: "Око". 1994 160s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "З історії українського політичного руху на Харківщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття", Чорний Д. "Вибори до І Думи у Харкові" та ін. Філософія - Прокопенко В., Руденко Д. "Логос путі, ейдос простору", Сватко Ю. "Філософія імені в "концептуальному полі" ХХ ст.: між ейдосом і логосом". Літературознавство - Ушкалов Л. "Метафізика образу в літературі українського барокко", Московкіна І. "Поетика Василя Стефаника", Блажеєвська Т. "Намисто" Володимира Винниченка як літературний цикл", Хоменко Г. "Філософія смерті в "Блакитному романі" Гната Михайличенка" та ін. Мовознавство - Шевельов Ю. "Про так званий підпис королеви Франції Анни (1063)", Даниленко А. "Форми на -но/-то в українській мові: спроба типологічної реконструкції", Гулий К. "Метафора в українській поезії XVII століття" та ін. Матеріали та публікації - Івченко А., Вархол Н. "Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток)" та ін. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.. Харків: "Око". 1994 192s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головко О. " Справа народної освіти в діяльності Харьківського міського самоврядування у 1892-1904 роках". Наумов С. "Питання української державності в діяльності Революційної Української партії (РУП)". Філософія - Мамалуй О., Абашник В. "Рецепція філософії по-харківськи (Біля джерел університетської філософії у Харкові)" та ін. Літературознавство - Мюллер Л. "Слово о полку Ігоревім" - твір поганський чи християнський?", Мікрут Л. "Григорій Данилевський - письменник російський чи український?" та ін. Мовознавство - Івченко А. "Українська фразеологія. Етимологічні етюди", Даниленко А. "До генетико-функуіональної природи родового відмінка в українській мові" та ін. Матеріали та публікації. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.. Харків: "Око". 1995 208s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "Нескорена Україна (з історії визвольгої боротьби 1905-1907 рр.)", Сіваченко Є. "З історії однієї політичної гри (Як Нестор Махно став "карним злочинцем"), Семененко В. "Більшовицький партизанський рух на Харківщині". Філософія - Ушкалов Л "Українське барокко: філологічні ейдоси в рамцях "Богомислія", Гусаченко В. "Два світи і "дві натури" Григорія Сковороди" та ін. Фольклористика - Гозе С. "Спадкоємність лужицьких прислів'їв: передавання суспільного досвіду". Літературознавство - Голозубов О. Гра в культурі ХХ сторіччя та літературна антиутопія". Мовознавство - Шевельов Ю. "Українське "вантаж" і проблема "арготичних суфіксів", Нелюба А. "Про один зі способів флексійного словотворення функціональної стилістики в українській мові" та ін. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Лики древнего Киева: Фотопутеводитель по историческому центру Киева X - XIII веков

Price 300,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 300,00 hrn.

Order

Асеев Ю. С.. (Assejew J.) Лики древнего Киева: Фотопутеводитель по историческому центру Киева X - XIII веков. (Das Antlitz des alten Kiew) Киев: Мистецтво. 1981 32s.

Description: Reiseführer in Fotos durch das historishe Zentrum Kiews des 10.-13. Jahrhunderts. Foto von B. A. Mindel. Das Format ist 16,5 x 21,5 cm. Der Preis für die Veröffentlichung beträgt 12 US-Dollar. Фото Б. А. Минделя. Издание, посвященное 1500-летнему юбилею Киева, рассказывает об облике столицы древней Руси периода X - XIII вв., знакомит с историческими архитектурными памятниками города, сохранившимися до наших дней, с макетами-реконструкциями памятников, не дошедших до нас, с древними улицами сегодняшнего красавца Киева. Формат 16,5 х 21,5 см. Цена издания $ 12.

Status: очень хорошее sehr gut

Центральный Музей медицини Української РСР

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Центральный Музей медицини Української РСР. (The Central Museum of Medicine of Ukrainian SSR) Київ: Сяйво. 1951 till present time

Description: Рекламний буклет, виданий у 1980-х роках, містить опис двома мовами і кольорові фотозображення. Центральний Музей медицини УРСР було відкрито в листопаді 1982 року на ознаменування 1500-річчя м. Київа. Експозиція музею освітлює становлення і розвиток медицини з часів Київської Русі. Формат у згорнутому вигляді 11 х 22 см, у розгорнутому 88 х 22 см. This advertising brochure has issued in 1980s. It contains a description and color photographs. The Ukrainian Museum of Medicine was opened in November 1982. Its inauguration was scheduled to 1.500th anniversary of Kyiv's foundation. The exposition of the museum illuminates the formation and development of medicine beginning with period of Kyiv Rus. Format: folded 11 x 22 cm, unfolded 88 x 22 cm. Price: $ 6.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Сказание о граде Киеве

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Маковская Г. Н.. Сказание о граде Киеве. Киев: Мистецтво. 1982 12s.

Description: Комплект из 12 открыток. Репродукции цикла работ киевской художницы, посвященного 1500-летию Киева. Каждое изображение сопровождается кратким комментарием-цитатой из "Повести временных лет", "Никоновской летописи", "Слова о погибели Русской Земли", "Лаврентьевской летописи". Формат 15 х 21 см.

Status: очень хорошее

Когда и как возник Киев

Price 85,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 85,00 hrn.

Order

Брайчевский М. Ю.. Когда и как возник Киев. Киев: Наукова думка. 1964 184s.

Description: Работа является первой попыткой монографического освещения вопросов происхождения и ранней истории города Киева на основе использования разнообразных источников: археологических материалов, письменных документов, литературных и фольклорных произведений. Чёрно-белые рисунки фотографии. Формат 17,3 х 22,2 х 1 см.

Status: хорошее,

Кіевъ

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

Шамурина З.. Кіевъ. Москва: Т-во "ОБРАЗОВАНІЕ". 1912 85s.

Description: "Культурныя сокровища Россіи". Выпуск второй. 30 вклеек с черно-белыми фотоиллюстрациями. Формат 17,5 см х 26 см.

Status: полностью утрачена обложка, экземпляр распался на отдельные тетради, местами - листы, но все листы и вклейки с иллюстрациями в наличии, небольшие надрывы в нескольких местах, надпись карандашом и пятнышко на титульном листе