Another collection material

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Ukrainistics

Художник Т. Г. Шевченко. Укріплення Раїм.

Price 25,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 25,00 hrn.

Order

Художник Т. Г. Шевченко. Укріплення Раїм.. (Artist T. G. Shevchenko. Raim fortification.) Київ: Мистецтво. 1955

Description: Акварель (1848) Watercolor (1848) The price of the postcard is $ 1.

Status: у дуже доброму стані very good

Леся Українка

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

Леся Українка. (Lesya Ukrainka) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1957

Description: Поштова листівка з фотозображенням гіпсового бюсту Лесі Українки. Скульптор Т. О. Державіна. Postcard with photographic image of Lesya Ukrainka. Gypsum. Sculptor T. O. Derzhavina. The price of this postcard is $ 20.

Status: у доброму стані, сліди олівцевого напису на зворотній стороні внизу, мінімальне пошкодження двох кутів in a good condition, traces of a pencil drawing on the reverse side below, a minimum damage of two corners

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913). (Lesya Ukrainka (Larysa Petrivna Kosach) (1871-1913)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Лесі Українки. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Lesya Ukrainka. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Василь Семенович Стефаник (1871-1936)

Price 75,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 75,00 hrn.

Order

Василь Семенович Стефаник (1871-1936). (Vasyl Semenovych Stefanyk (1871-1936)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Василя Семеновича Стефаника. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Vasyl Semenovych Stefanyk. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у доброму стані, трохи прим'ятий один кут in a good condition, one corner has a minimal crease

Марко Черемшина (Іван Юрійович Семенюк) (1874-1927)

Price 75,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 75,00 hrn.

Order

Марко Черемшина (Іван Юрійович Семенюк) (1874-1927). (Marko Cheremshyna (Ivan Yuriyovych Semeniuk) (1874-1927)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Марка Черемшини. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Marko Cheremshyna. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у доброму стані, трохи прим'яті два кути in a good condition, two corners have the minimal creases

Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Ольга Юліанівна Кобилянська (1863-1942). (Olha Yulianivna Kobylianska (1863-1942)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Ольги Юліанівни Кобилянської. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Olha Yulianivna Kobylianska. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Михайло Михайлович Коцюбинський (1864-1913)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Михайло Михайлович Коцюбинський (1864-1913). (Mykhailo Mykhailovych Kotsiubynsky (1864-1913)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Михайла Михаловича Коцюбинського. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Mykhailo Mykhailovych Kotsiubynsky. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Іван Якович Франко (1856-1916)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Іван Якович Франко (1856-1916). (Ivan Yakovych Franko (1856-1916)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Івана Яковича Франко. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Ivan Yakovych Franko. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілєвич) (1845-1907)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілєвич) (1845-1907). (Ivan Karpenko-Kary (Ivan Karpovych Tobilevych) (1845-1907)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Івана Карпенко-Карого. Художник М. Базилєв. Postcard with portrait of Ivan Karpenko-Kary. Artist M. Basylev. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Леонід Іванович Глібов (1827-1893)

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Леонід Іванович Глібов (1827-1893). (Leonid Ivanovych Hlibov (1827-1893)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Леоніда Івановича Глібова. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Leonid Ivanovych Hlibov. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 2.30.

Status: у доброму стані, заломи двох кутів in a good condition, two corners have some creases

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко (1778-1843)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко (1778-1843). ( Hryhory Fedorovych Kvitka-Osnovyanenko (1778-1843)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Григорія Федоровича Квітки-Основ'яненка. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Hryhory Fedorovych Kvitka-Osnovyanenko. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані, незначне згинання одного кута in a very good condition, one corner has slightly bended

Григорій Савич Сковорода (1722-1794)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Григорій Савич Сковорода (1722-1794). ( Hryhory Savych Skovoroda (1722-1794)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Григорія Савича Сковороди. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Hryhory Savych Skovoroda. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Іван  Семенович Нечуй-Левицький (1838-1918)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Іван Семенович Нечуй-Левицький (1838-1918). (Ivan Semenovych Nechuy-Levytsky (1838-1918)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Івана Семеновича Нечуй-Левицького. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Ivan Semenovych Nechuy-Levytsky. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Лесь Мартович (Олекса Семенович Мартович) (1871-1916)

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Лесь Мартович (Олекса Семенович Мартович) (1871-1916). (Les Martovych (Olexa Semenovych Martovych) (1871-1916)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Леся Мартовича (Олекси Семеновича Мартовича). Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Les Martovych. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 2.30.

Status: у доброму стані, два кути мають заломи in a good condition, two corners have the creases

Архип Юхимович Тесленко (1882-1911)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Архип Юхимович Тесленко (1882-1911). (Arkhyp Yukhymovych Teslenko (1882-1911)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Архипа Юхимовича Тесленка. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Arkhyp Yukhymovych Teslenko. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Степан Васильович Васильченко (Панасенко) (1879-1932)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Степан Васильович Васильченко (Панасенко) (1879-1932). (Stepan Vasyliovych Vasylchenko (Panasenko) (1879-1932)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Степана Васильовича Васильченка. Художник Г. Бахмутов. Postcard with portrait of Stepan Vasyliovych Vasylchenko. Artist G. Bakhmutov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) (1849-1920)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) (1849-1920). (Panas Myrny (Panas Yakovych Rudchenko) (1849-1920)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Панаса Мирного. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Panas Myrny. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Іван Петрович Котляревський (1769-1838)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Іван Петрович Котляревський (1769-1838). (Ivan Petrovych Kotliarevsky (1769-1838)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Івана Петровича Котляревського. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Ivan Petrovych Kotliarevsky. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861). (Taras Hryhorovych Shevchenko (1814-1861)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Тараса Григоровича Шевченка. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Taras Hryhorovych Shevchenko. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані in a very good condition

Євген Павлович Гребінка (1812-1848)

Price 75,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 75,00 hrn.

Order

Євген Павлович Гребінка (1812-1848). (Yevhen Pavlovych Hrebinka (1812-1848)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Євгена Павловича Гребінки. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Yevhen Pavlovych Hrebinka. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані, мікрозалом одного кута in a very good condition, one corner has a minimal crease

Павло Арсенович Грабовський (1864-1902)

Price 75,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 75,00 hrn.

Order

Павло Арсенович Грабовський (1864-1902). (Pavlo Arsenovych Hrabovsky (1864-1902)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Павла Арсеновича Грабовського. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Pavlo Arsenovych Hrabovsky. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 3.

Status: у дуже доброму стані, невеликий вигін одного кута in a very good condition, one corner has slightly bended

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) (1834-1907)

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) (1834-1907). (Marko Vovchok (Mariya Olexandrivna Vilinska) (1834-1907)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Марка Вовчка. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Marko Vovchok. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 2.10

Status: у доброму стані, два кути мають заломи in a good condition, two corners have the creases

Юрій Федькович (1834-1888)

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 30,00 hrn.

Order

Юрій Федькович (1834-1888). (Yuriy Fedkovych (1834-1888)) Київ: Держ. видав. образотв. мист. і муз. літ. УРСР. 1956

Description: Поштова листівка з портретом Юрія Федьковича. Художник О. Артамонов. Postcard with portrait of Yuriy Fedkovych. Artist O. Artamonov. The price of this postcard is $ 1.

Status: у доброму стані, має надрив з одного боку in a good condition, has a tear

Южный берег Крыма. Санаторий "Форос".

Price 25,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 25,00 hrn.

Order

фото В. Тюккеля. (photo by V.Tiukkel) Южный берег Крыма. Санаторий "Форос".. (The South Coast of Crimea. Sanatorium "Foros".) Москва : Правда. 1970

Description: The price of the postcard is $ 1.

Status: хорошее, неглубокая складка и микронадрыв на одном краю in a good condition, has a minimal tear and a slight crease on one edge

Южный берег Крыма. Санаторий "Форос".

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 50,00 hrn.

Order

фото В. Тюккеля. (photo by V.Tiukkel) Южный берег Крыма. Санаторий "Форос".. (The South Coast of Crimea. Sanatorium "Foros".) Москва : Правда. 1970

Description: The price of the postcard is $ 2.

Status: очень хорошее in very a good condition