Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Legislation Law

(Collection material is shown of user copoka78)

Довідник з Конвенції МДП

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 50,00 hrn.

Order

. Довідник з Конвенції МДП. Київ: Консультант. 2003 288s.

Description: Містить опис транзитної системи МДП, сфери її застосування, принципи дії, повний текст Конвенції МДП та ін.

Status: Хорошее.

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Всеобщая история государства и права

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 45,00 hrn.

Order

Черниловский З.. Всеобщая история государства и права. Москва: Юристь. 1996 576s.

Description: Автор, доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии, З. И. Черниловский вводит будущего юриста в круг историко - правовых факторов, знакомит его с юридическими терминами и традициями, основными правовыми институтами,кодификациями и актами, а также структурами власти и политической деятельностью. Изложенный в предлагаемом курсе всеобщей истории государства и права материал относится к всемирному историческому и временному пространству. Автор стремился сосредоточитьсятолько на изложении только историко - правовых факторов; примеры и отступления, выделенные мелким шрифтом, служат цели оживить материал учебника и дать студенту пищу для размышлений. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и исторических вузов и факультетов.

Status: Пятно на обрезе блока

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Правознавство

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 45,00 hrn.

Order

Копєйчиков В.. Правознавство. Київ: Юрінком Інтер. 2003 736s.

Description: У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних органів. Для учнів середніх шкіл, які опановують юридичні знання в межах програми "Основи правознавства", що діє в системі Міністерства освіти і науки України, абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з "Основ держави і права" до юридичних навчальних закладів, студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах, вчителів загальноосвітніх шкіл.

Status: Хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Кримінальне право України. Особлива частина

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 150,00 hrn.

Order

Алексадров Ю.. Кримінальне право України. Особлива частина. Київ: Юридична думка. 2004 656s.

Description: Александров Ю.В., Дудоров О.О., Клименко В.А. Кримінальне право України (Особлива частина) Підручник. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка - К.: Юридична думка, 2004. - 656 с. У підручнику висвітлені поняття, значення і система Особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів, здійснена класифікація злочинів у межах кожного розділу Кримінального кодексу України залежно від безпосереднього об'єкта злочину, подано аналіз складів злочинів, відмежування злочинів один від одного, розкрито основні питання Особливої частини кримінального права зарубіжних держав. Розрахований на студентів і викладачів юридичних вузів та юридичних факультетів, а також на працівників суду, прокуратури, адвокатури, МВС, Служби безпеки та всіх, хто цікавиться питаннями кваліфікації злочинів Стан: хороший

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Кооперативне право. Підручник

Price 125,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 125,00 hrn.

Order

Семчик В.. Кооперативне право. Підручник. Київ: 1998 336s.

Description: Семчик В.І. ред. Кооперативне право. Підручник К.: «Ін-Юре», 1998. — 336 с. Вступ. Кооперативне право як навчальна дисципліна. Частина перша. Загальна теорія кооперативного права. Предмет, система витоки, суб'єкти кооперативного права. Поняття і предмет кооперативного права і його співвідношення з іншими галузями права. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права. Функції і завдання кооперативного права. Методи регулювання в кооперативному праві. Принципи кооперативного права. Система кооперативного права. Історія кооперативного руху 1 кооперативного права в Україні. Зародження кооперації та розвиток кооперативного руху і кооперативного права в Україні в середині XIX - на початку XX ст. Кооперація України між першою і другою світовими війнами. Кооперативний рух в Україні в 40-х-80-х роках. Розвиток кооперації після проголошення незалежності України. Розділ III. Витоки кооперативного права. Конституційні засади кооперативного право. Закони як витоки кооперативного права. Підзаконні нормативні акти про кооперацію. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації. Право членства в кооперативі (товаристві). Поняття права членства в кооперативі (товаристві). Порядок та умови вступу до кооперативу. Права та обов'язки членів кооперативу. Підстави і правові наслідки припинення членства в кооперативі (товаристві). Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі. Правове становище кооперативів та їх об'єднань. Правове становище кооперативу (товариства). Правове становище об'єднання кооперативів (спілки). Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об'єднаннями. Правове становище спільних підприємств у системі кооперації. Реалізація правоздатності кооперативів (товариств). та їх об'єднань. Право власності в кооперації. Поняття права кооперативної власності. Суб'єкти права власності в кооперації. Об'єкти права власності кооперативів та Їх об'єднань. Зміст права власності. Майнові фонди кооперативу та об'єднання кооперативів, їх структура і правовий режим. Майнові права та обов'язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об'єднаннями. Право кооперативного самоврядування. Поняття права кооперативного самоврядування. Структура органів самоврядування в кооперації. Повноваження загальних зборів членів кооперативу. Повноваження правління і голови кооперативу. Органи самоврядування об'єднань кооперативів (спілок). Контрольно-ревізійні органи та їхні повноваження. Правове регулювання кооперативної діяльності. Основні види і напрями кооперативної діяльності. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності. Правове регулювання господарської діяльності в кооперації. Правове регулювання спільної діяльності кооперативів та їх об'єднань. Договірні форми кооперативних відносин. Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій. Договори в сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації. Договори у сфері заготівель сільськогосподарської продукції. Договори у сфері матеріально-технічного, науково-технічного та інформаційного забезпечення кооперативів та їх об'єднань (спілок). Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій. Правове регулювання фінансової діяльності кооперативів. Поняття і зміст фінансової діяльності кооперативів та її правове регулювання. Організаційно-правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій. Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативів, їх об'єднань то створених ними підприємств і організацій. Правове регулювання кредитних відносин у кооперації. Застосування вексельного права в кооперації. Правові засади взаємовідносин держави і кооперації. Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації. Законодавче регулювання кооперативних відносин. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями то створеними ними підприємствами і організаціями. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок). Правове регулювання договірних відносин державних і кооперативних органів. Відповідальність держави зо шкоду, заподіяну кооперативам, їх об'єднанням (спілкам) внаслідок втручання державних органів в їх діяльність. Юридичне обслуговування кооперативів. Поняття, завдання та функції юридичного обслуговування. Основні організаційно-правові форми юридичного обслуговування кооперативів. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної служби в кооперативах. Основні права та обов'язки юридичної служби. Організація правової роботи в кооперативах. Правомочності юрисконсульта (адвоката) щодо укладання та забезпечення виконання договорів. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об'єднань. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об'єднань як предмет правового регулювання. Система права, що регулює зовнішньоекономічну діяльність кооперативів, та його джерела. Права і обов'язки кооперативів та їх об'єднань як суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Правова охорона кооперативної власності. Поняття і зміст правової охорони кооперативної власності. Цивільно-правова охорона кооперативної власності. Кримінально-правова охорона кооперативної власності. Адміністративно-правова охорона кооперативної власності. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародний кооперативний рух і українська кооперація. Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації. Право членства в кооперативах зарубіжних країн. Витоки кооперативного права зарубіжних країн. Види і організаційні форми кооперації в зарубіжних країнах. Стан: хороший

Status: хорошее

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]