Books

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Ethnography and history of Slavic nations

 Теория функций комплексной переменной.

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Свешников А., Тихонов А.. Теория функций комплексной переменной. . 1967

Description: Серия «Курс высшей математики и математической физики». Выпуск 4. Учебник для студентов физических специальностей университетов. М.: Наука, 1967г. 304 с. Палiтурка / переплет: твердый,, слегка увеличенный формат. Учебник создан на базе лекций, читавшихся авторами в течение ряда лет на физическом факультете Московского государственного университета. В книге изложена теория функций комплексной переменной и операционного исчисления. Приведены примеры применения методов теории функций комплексной переменной. Даны основные понятия теории функций многих комплексных переменных. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности `Физика` и `Прикладная математика`.

Як жив український народ. коротка історія України.

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: valeri)

Price 150,00 hrn.

Order

Михайло Грушевський. Як жив український народ. коротка історія України.. Київ: РВЦ Орбіта. 1991 107s.

Description: Ця маловідома праця Ч.С. Грушевського про коротку історію України,написаной на початку 20 століття.

Status: хороше

Description of seller: є рисунки,на разгортанні сторино мапа України. книга- репринтне відтворення видання 1915 року.

Древняя Русь и Великая степь

Price 425,00 hrn.

Order

(Seller: Lucidum)

Price 425,00 hrn.

Order

Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. Москва: Мысль. 1989

Status: отличное

 Путешествие в Гардарику.

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Лейкин А.. Путешествие в Гардарику. . 1980

Description: Рассказы-предания из истории городов. Рисунки М.Саморезова. М. Детская литература. 1980г. 160 с., илл. Палiтурка / переплет: Твердый, Немного увеличенный формат. В книге в живой занимательной форме рассказывается о героическом прошлом Киева, Рязани, Тулы, Тобольска, Москвы и других городов , о великих исторических событиях. Цветные иллюстрации гербов городов.

Сказки народов Югославии

Price 113,00 hrn.

Order

(Seller: mss)

Price 113,00 hrn.

Order

Сказки народов Югославии. Москва: Государственное издательство художественной литера. 1962 408s.

Description: Волшебные сказки и шуточные рассказы южных славян привлекают большое внимание. Поэтические образы создают зачарованный мир, войти в который необходимо как взрослому, так и ребенку, чтобы не иссушались живые источники души.

Status: Порвана суперобложка. Состояние самой книги практически отличное.

Description of seller: Формат 84х108/32 Твердый переплет. Суперобложка

Вибрані твори в двох томах. Том 1: Сіверяни. Найвищий закон. Том 2: Вітри приносять грозу: Роман. Особисто відповідальний. батальйон необмундированих: Повісті

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 150,00 hrn.

Order

Міщенко Дмитро. Вибрані твори в двох томах. Том 1: Сіверяни. Найвищий закон. Том 2: Вітри приносять грозу: Роман. Особисто відповідальний. батальйон необмундированих: Повісті. Київ: Дніпро. 1981 1032s.

Description: У першому томі передмова Н. Кононенка, роман "Сіверяни" - про боротьбу слов'янських племен з хозарами в ІХ столітті, та роман "Найвищий закон" - про життя рибальського приазовського села в ХХ столітті. У другому томі роман "Вітри приносять грозу" - про життя і працю радянських учителів та повісті "Особисто відповідальний", "Батальйон необмундированих" - про трагічні події Другої світової війни - форсування Дніпра "чорною пехотою". Наклад 65 000. Формат двотомника: 13,5 х 20,5 х 5,5 см.

Status: дуже добрий, наліпка-екслібрис на форзацах

Description of seller: ціна вказана за 2 томи

Лихі літа ойкумени

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 50,00 hrn.

Order

Міщенко Дмитро. Лихі літа ойкумени. Київ: Радянський письменник. 1985 464s.

Description: Історичний роман українського радянського письменника - друга частина трилогії ("Синьоока Тивер", "Лихі літа ойкумени", "Розплата"). Післямова автора. Художник Р. М. Багаутдінов. Чорно-білі ілюстрації. В цьому романі письменник вникає в суперечності епохи великого переселення народів, розкриває причини конфлікту між племенами, чиї інтереси зіткнулися в VI-VII століттях на Дунаї і вилилися мало не в столітню війну. В полі зору автора не лише особисті долі героїв, життя, побут, звичаї багатьох народів і племен (утигурів, кутригурів, обрів, гепідів, лангобардів, слов'ян), а й політичні змагання між ними і Візантією. Формат: 13,5 х 20,5 х 2,8 см.

Status: дуже добрий, наліпка-екслібрис на форзаці

Похорон богів

Price 80,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 80,00 hrn.

Order

Білик Іван. Похорон богів. Київ: Радянський письменник. 1986 574s.

Description: Ще один сенсаційний історичний роман І. Білика вийшов з друку через шість років боротьби за його публікування. У романі відображено історичні події періоду становлення й зміцніння давньоруської Київської держави, від Оскола і Кия, від покликання Рюриків до вигнання їх із Києва Володимиром Святославичем. Автор має свій, неузвичаєний, погляд і на роль норманів, і на прийняття християнства. Художник Ю. І. Бондаренко. Наклад 65 000. Формат: 13,5 х 20,5 х 3,3 см.

Status: дуже добрий, наліпка-екслібрис на форзаці

Меч Арея

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 70,00 hrn.

Order

Білик Іван. Меч Арея. Київ: Дніпро. 1990 448s.

Description: Вступне слово О. Апанович. Післямова автора "Аксіома недоведених традицій". Сенсаційний роман з драматичною долею, виданий у 1972 році, й той же час заборонений, вилучений з бібліотек, але не позбавлений читацького інтересу та попиту. Автор зображує літописних гунів слов'янами, предками українців, а гунського царя Аттілу ототожнює з великим київським князем Богданом Гатилом. У післямові автор намагається навести наукові аргументи на користь своєї гіпотези. Наклад 50 000. Формат: 13,5 х 20,5 х 2,5 см.

Status: дуже добрий, наліпка-екслібрис на форзаці, невелика вм'ятина на обрізі з мінімальним пошкодженням країв декількох аркушів

Єтнографія України

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: valeri)

Price 250,00 hrn.

Order

С.А. Макарчук. Єтнографія України . Львів: Світ. 1994 517s.

Description: Що таке єтнографія? В книжці аналізуются питання походження й єтапів розвитку українского народу, матеріальної культури і народного мистецтва,сім"ї та сімейних відносин,звчаїв та обрядів,українського словесного фолклору тощо.

Status: дуже добре

Description of seller: Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.

Русские заветные сказки

Price 1 000,00 hrn.

Order

(Seller: nestor)

Price 1 000,00 hrn.

Order

А.Н.Афанасьев. Русские заветные сказки. Москва-Париж: Мирт-Русь. 1992 464s.

Description: Редкая книга, которая не оставит вас равнодушным, стоит только открыть первую страницу. Нескромные сказки для взрослых, нецензурные скоморошины, проиллюстрированные фривольными рисунками В.Стацинского (около сотни), а также гравюрами других отечественных художников.

Status: новое-квартирное хранение.

Повісті

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: Olenka)

Price 50,00 hrn.

Order

Андрій Чайковський. Повісті. Львів: Каменяр. 1989 336s.

Status: хорошее

Description of seller: До книги відомого українського письменника ввійшли три визначні повісті — «Олюнька», «На уходах» та «За сестрою». В першій зображено життя галицьких селян та дрібномаєтної шляхти в кінці XIX — на початку XX століть; повість «На уходах» дивовижно поєднує історичний матеріал з утопічними уявленнями письменника про ідеальних людей поселення-мрії; історична повість «За сестрою» переносить читача в давні часи — знайомить з життям запорозьких козаків, які боронять свій край від татарських набігів.

Слово о полку Игоревом

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: stevedore)

Price 150,00 hrn.

Order

Слово о полку Игоревом. Черноморск: Радянська школа. 1986 310s.

Description: Оригинал на древнерусском, поэтические переводы Иван Франко, Панас Мирный, Максим Рыльский (всего 15 авторов). Коллекционное издание.

Status: отличное

Охотники на мамонтов. Поселок на озере

Price 70,00 hrn.

Order

(Seller: valeri)

Price 70,00 hrn.

Order

С. Покровский. Охотники на мамонтов. Поселок на озере. Челябинск: Южно-Уральское издательство . 1964 259s.

Description: Покровский С. Охотники на мамонтов. Поселок на озере. Книга ученого и писателя (1874-1945) воссоздает жизнь человека каменного века на территории нашей родины, животный и растительный мир тех далеких времен. Герои повести `Охотники на мамонтов` обитали в районе Верхнего Поволжья более пятнадцати тысяч лет назад. Рядом с поселением Красных и Черно-бурых Лисиц живет злой колдун Куолу. Люди боятся его, приносят ему дары, отдают в жены девушек из племени, делятся добычей после охоты. Но колдуну этого мало. Он грозит наслать беды и болезни на людей племени Лисиц. Смогут ли люди победить злого колдуна, чем окончится их борьба с Куолу. Рождение близнецов считалось плохим предзнаменованием. Вот и Уоми, младшего из близнецов, люди племени Ку-Пио-Су считают сыном духа. Уоми был уверен, что его отец - Великий Дабу - покровитель племени. Трудной была жизнь юноши. Он пережил изгнание из родного племени, его несколько раз пытались погубить враги. Но были у Уоми и друзья. Вместе с ними он воюет с лесными разбойниками суаминтами, отправляется в путешествие к Большой Воде. Об этих и других приключениях Уоми поведает вам эта повесть `Поселок на озере`.

Status: хорошее.незначительные дефекты:подбит правый нижний угол.незначительные потертости краев обложки.

Description of seller: художник С. Савочкин

Юрий Долгорукий

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: valeri)

Price 200,00 hrn.

Order

А. Яновский. Юрий Долгорукий. Москва: Московский рабочий. 1955 204s.

Description: С именем Юрия Долгорукого связано рождение между Волгой и Окой Великой Руси. Здесь, на древней славянской Суздальской земле и вокруг нее, сложилась великорусская народность. С именем Юрия Долгорукого связано одно из величайших политических стремлений русского народа - стремление к единству Руси. Материал книги основан на летописных текстах, исследованиях памятников материальной культуры. Содержание: Единство Руси и бояре-обособленцы. Сын Великой древнерусской державы. Содружество мономашичей. На новом историческом пути. Основатель Москвы. Великий князь. Последние дни. Ссылки и примечания.

Status: хорошее.

Description of seller: художник П. Зубченков. есть иллюстрации. формат увеличен

Велесич

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 40,00 hrn.

Order

Шевчук Василь. Велесич. Київ: Дніпро. 1985 256s.

Description: Роман-дослідження українського радянського письменника про "Слово о полку Ігоревім" - літературну перлину епохи Київської Русі. На тлі бурхливих історичних подій перед читачем зримо постає таємничий образ автора "Слова", ім'я якого до нас не дійшло. Чорно-білі ілюстрації. Художник І. А. Вишинський. Наклад 65 000. Формат зменшений: 13,5 х 17 х 1,5 см.

Status: дуже добрий, наліпка-екслібрис на форзаці

Слово о полку Ігоревім

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Слово о полку Ігоревім. Київ: Дніпро. 1974 88s.

Description: Переклад М. Рильського. У цьому виданні відтворено текст оригіналу і вміщено один із найкращих українських перекладів. Оформлення та ілюстрації-ліногравюри художника І. М. Селіванова. Написання тексту кириличним шрифтом А. С. Яременка. Наклад 25 000. Суперобкладинка. Формат збільшений: 17,5 х 24,5 см.

Status: суперобкладинка трохи прим'ята й надірвана, є невеликий слід від затікання, книжка у дуже доброму стані, незначна потертість нижнього краю тканевої палітурки

Слово о полку Ігоревє

Price 500,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 500,00 hrn.

Order

Слово о полку Ігоревє. Київ: Держлітвидав України. 1952 120s.

Description: Зміст: Слово о полку Ігоревє. Фотокопія видання 1800 р. Коментар С. І. Маслова. Слово о полку Ігоревім. Переклад М. К. Грунського. Слово про Ігорів похід, Ігоря, сина Святославового, онука Олегового. Переклад М. Т. Рильського. Дорогоцінна пам'ятка давньої руської літератури. Стаття С. І. Маслова. Головніша література про "Слово о полку Ігоревім". Наклад 15 000. Формат збільшений: 19 х 25,5 см.

Status: добрий, є прим'яті кути аркушів, напис на форзаці, також написи й підкреслення в тексті

Слово о полку Игореве

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: Knigochet)

Price 60,00 hrn.

Order

Слово о полку Игореве. Москва: Просвещение. 1984

Description: Книга предназначена школьникам, которые изучают величайший памятник древнерусской литературы - "Слово о полку Игореве". Кроме древнерусского текста и дословного перевода на современный русский язык, осуществленного Д.С.Лихачевым, в книгу включены поэтические переложения "Слова" - В.А.Жуковского, Н.А.Заболоцкого, И.И.Шкляревского. Также для понимания и глубокого восприятия текста помогут дополнительные материалы - объяснительный перевод и примечания.

Русские фамилии

Price 95,00 hrn.

Order

(Seller: Knigochet)

Price 95,00 hrn.

Order

Юрий Федосюк. Русские фамилии. Москва: Детская литература. 1972

Description: Словарь в популярной форме раскрывает происхождение и значение более 2500 фамилий. Основной, словарной, части предпослано предисловие, знакомящее читателя в общих чертах с историей и принципами образования русских фамилий. Помимо прямого своего назначения, словарь расширяет познание русской лексики, а вместе с тем истории и географии нашей Родины.

Status: хорошее

Русские на Индигирке

Price 35,00 hrn.

Order

(Seller: copoka78)

Price 35,00 hrn.

Order

Чикачев А.. Русские на Индигирке. Новосибирск: Наука. 1990 190s.

Description: Книга посвящена интереснейшему феномену, своеобразному заповеднику старинной русской культуры на Крайнем Севере - жизни селения Русское Устье.

Status: Потертость обложки

Description of seller: Пересылаю Укрпочтой, Новой почтой по предоплате на карту Приватбанка, или наложенным платежем. Номер телефона 0678742527, 0934826417 Ел.почта [email protected]

Лоцман Кембрийского моря

Price 95,00 hrn.

Order

(Seller: Knigochet)

Price 95,00 hrn.

Order

Фёдор Пудалов. Лоцман Кембрийского моря. Москва: Советский писатель. 1968

Description: Действие романа происходит в 30-е годы. Жители затерянного в тайге поселения древних русских людей, которое было отрезано от мира 300 лет. Целый пласт жизни русских поселенцев в Сибире, тоже своего рода "Кембрий", в скрывает роман.

Евангелие от Матфея в славянской традиции

Price 1 000,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 1 000,00 hrn.

Order

Евангелие от Матфея в славянской традиции. Санкт-Петербург: Филфак СПбГУ, Синод.б-ка МП, Рос.библ.общ.. 2005 182s.

Description: В основу издания положен текст глаголической Мариинской рукописи XI в. как лучшего представителя Древнего текста. Лакуны Мариинского евангелия восполняются по восточнославянскому Типографскому евангелию XII в. Своеобразие настоящего издания заключается в том, что оно основано на реальном исторически засвидетельствованном тексте, который находится ближе всех других источников к архетипу, в критическом аппарате последовательно цитирует 27 других источников, которые с максимальной отчётливостью раскрывают основные этапы исторического развития текста от его формы, близкой к архетипу, до первых печатных изданий. Содержание: Предисловие. Принципы издания текста. Лекционарная таблица. Евангелие от Матфея: Текст Мариинского евангелия XI в. с разночтениями по рукописям XI-XVI вв. Приложения: Приложение 1: Классификация славянских рукописей Евангелия от Матфея (Д. М. Миронова). Приложения 2: Послание Евсевия Карпиану. Предисловие к Евангелию от Матфея Феофилакт Болгарского. Пролог к Евангелию от Матфея. Оглавление Евангелия от Матфея. Формат книги 22х30 см. Вес 680 г.

Status: близко к отличному, царапины на крышках переплёта

Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С.. (Mytsyk Yu. A., Plokhii S. M., Storozhenko I. S.) Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьких козаків.. (How the Cossacks fought. Historical stories about Zaporozhian Cossacks.) Дніпропетровськ: Промінь. 1990 302s.

Description: Серія "Давно се деялось колись". Перше видання. Науково-популярний ілюстрований нарис про життя, побут та військові походи козаків. Резюме і текстівки англійською мовою. Формат 12,5х17 см.

Status: у гарному стані

Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 100,00 hrn.

Order

Грушевський Михайло. Історія України-Руси. Том VI. Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків.. Київ: Наукова думка. 1995 680s.

Description: Репринтне видання. Том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячнений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х років XVII століття - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією. Відтворюється фототипно за другим виданням (К.-Львів, 1907).

Status: у дуже гарному стані