Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

History of Ukraine

(Collection material is shown of user sevost)

История Украинской ССР .учебник для 9—10 классов.

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 45,00 hrn.

Order

Лось Ф. Е., Спицкий В. Е.. История Украинской ССР .учебник для 9—10 классов. . 1974

Харьков 350.История Харькова.

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 250,00 hrn.

Order

Харьков 350.История Харькова.. 2004

Description: Рассказы об известных людях Харькова,старинные и современные виды Харькова.На украинском языке.344стр.2004г.

За власть советов.Фотоальбом.

Price 55,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 55,00 hrn.

Order

За власть советов.Фотоальбом.. 1967

Description: Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР. 1967г. 200с., тип переплета: твердый переплет.На украинском языке.

 Первый украинский. 

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Колесников А.. Первый украинский. . 2005

Description: Записки с передовой. К. Вагриус. 2005г. 416 с., ил. Палiтурка / переплет: твердый ламинированный, обычный формат. АФ `Оранжевая революция` 2004 г. глазами известного российского журналиста. Хроника событий, интервью с участниками и пр. Многочисленные фотографии на вклейках.

 Київська Русь. 

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 100,00 hrn.

Order

Греков Б.Д.. Київська Русь. . 1951

Description: Переклад з російського видання 1949 року, виправленого і доповненого автором. Київ. Радянська школа 1951р.г. 500с. Палiтурка / переплет: Тверда, звичайний формат. Історик і громадський діяч Борис Дмитрович Греков (1882-1953) працював над питаннями виникнення і розвитку феодалізму і утворення Давньоруської держави з центром у Києві. Результатом його досліджень стала праця `Київська Русь`, в якому розглянуті важливі аспекти життя Давньоруської держави: його місце у всесвітній історії, уклад життя східних словян, суспільні відносини, найважливіші риси політичного ладу, історія російської культури і культура Київської Русі

КАМ'ЯНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Шовкопляс Іван Гаврилович. КАМ'ЯНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР . 1962

Description: Кам'яний вік на території Української РСР / І. Г. Шовкопляс. – Київ: Рад. шк., 1962. – 116, [2] c. : іл. Книжка присвячена висвітленню історії населення на території Української РСР в найдавнішу добу - кам'яному віці (палеоліт і неоліт). На основі вивчення пам’яток матеріальної культури на території Української РСР та інших районів у книжці висвітлюються питання походження і розвитку людини, виникнення і розвитку родового і племінного ладу, різноманітних форм господарства, побуту і культури. Книжка є посібником для вчителів історії середньої школи та студентів історичних факультетів.

Status: следы ручки

Українська культура. 

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Огієнко І. . Українська культура. . 1992

Description: Которотка історія культурного життя українського народу К. Довіра 1992г. 141 с., іл. Палiтурка / переплет: твердый коленкоровый,, чуть увеличенный (почти квадратный) формат. Коротка історія культурного життя українського народа. Курс читаний в Українським народнім університеті. Ілюстрації. Крейдяний папір

Історія української РСР. Том 1.

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Історія української РСР. Том 1.. 1953

Description: Редакційна колегія: О. К. Косименко, В. А. Дядиченко, Ф. Є. Лось, Ф. П. Шевченко, Ф. О. Ястребов. К наука 1953г.

 Культура і побут населення України.

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін.. Культура і побут населення України.. 1993

Description: Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ. Либідь. 1993г. 288с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат. Зміст: Розділ 1. Основні етапи етнічної історії та етнографічного дослідження України. Розділ 2. Господарство і матеріальна культура українців. Розділ 3. Духовна культура українського народу. Розділ 4. Етнографічні особливості інших народів України і сучасні етнічні процеси в республіці. Література. Короткий термінологічний словник. Чорно-білі та кольорові ілюстрації

 Воспоминания. Кн. 1: Русская революция на Украине

Price 25,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 25,00 hrn.

Order

Махно Н.. Воспоминания. Кн. 1: Русская революция на Украине . 1991

Description: (от марта 1917 г. по апрель 1918 год) Репринтное издание. Печатается по изданию Н. Махно. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 год). Кн. 1. Париж, 1929 г. Киев Україна 1991г. 215 с., ил. Твердый переплет,, Уменьшенный формат. На 3 страницах следы ручки.

"Велич і неслава"

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Медвідь Василь. "Велич і неслава" . 2010

Description: Книга складена з есеїв, які розкривають малодосліджені сторінки нашого народу.2010 р.

 Украина. История

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Орест Субтельный.. Украина. История. 1994

Description: К. Либідь 1994г. 736 с., ил. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат. Орест Субтельный ярко и образно излагает украинскую историю, подробно рассматривает ее нетрадиционную концепцию. В книге глубоко заложена идея национального возрождения. История Украины, изложенная на современном научном уровне, обеспечила этой книге широкую популярность.