Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

History of Ukraine

(Collection material is shown of user sevost)

История Украинской ССР .учебник для 9—10 классов.

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 45,00 hrn.

Order

Лось Ф. Е., Спицкий В. Е.. История Украинской ССР .учебник для 9—10 классов. . 1974

Харьков 350.История Харькова.

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 250,00 hrn.

Order

Харьков 350.История Харькова.. 2004

Description: Рассказы об известных людях Харькова,старинные и современные виды Харькова.На украинском языке.344стр.2004г.

За власть советов.Фотоальбом.

Price 55,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 55,00 hrn.

Order

За власть советов.Фотоальбом.. 1967

Description: Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР. 1967г. 200с., тип переплета: твердый переплет.На украинском языке.

 Первый украинский. 

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Колесников А.. Первый украинский. . 2005

Description: Записки с передовой. К. Вагриус. 2005г. 416 с., ил. Палiтурка / переплет: твердый ламинированный, обычный формат. АФ `Оранжевая революция` 2004 г. глазами известного российского журналиста. Хроника событий, интервью с участниками и пр. Многочисленные фотографии на вклейках.

 Київська Русь. 

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 100,00 hrn.

Order

Греков Б.Д.. Київська Русь. . 1951

Description: Переклад з російського видання 1949 року, виправленого і доповненого автором. Київ. Радянська школа 1951р.г. 500с. Палiтурка / переплет: Тверда, звичайний формат. Історик і громадський діяч Борис Дмитрович Греков (1882-1953) працював над питаннями виникнення і розвитку феодалізму і утворення Давньоруської держави з центром у Києві. Результатом його досліджень стала праця `Київська Русь`, в якому розглянуті важливі аспекти життя Давньоруської держави: його місце у всесвітній історії, уклад життя східних словян, суспільні відносини, найважливіші риси політичного ладу, історія російської культури і культура Київської Русі

КАМ'ЯНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Шовкопляс Іван Гаврилович. КАМ'ЯНИЙ ВІК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР . 1962

Description: Кам'яний вік на території Української РСР / І. Г. Шовкопляс. – Київ: Рад. шк., 1962. – 116, [2] c. : іл. Книжка присвячена висвітленню історії населення на території Української РСР в найдавнішу добу - кам'яному віці (палеоліт і неоліт). На основі вивчення пам’яток матеріальної культури на території Української РСР та інших районів у книжці висвітлюються питання походження і розвитку людини, виникнення і розвитку родового і племінного ладу, різноманітних форм господарства, побуту і культури. Книжка є посібником для вчителів історії середньої школи та студентів історичних факультетів.

Status: следы ручки

Українська культура. 

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Огієнко І. . Українська культура. . 1992

Description: Которотка історія культурного життя українського народу К. Довіра 1992г. 141 с., іл. Палiтурка / переплет: твердый коленкоровый,, чуть увеличенный (почти квадратный) формат. Коротка історія культурного життя українського народа. Курс читаний в Українським народнім університеті. Ілюстрації. Крейдяний папір

Історія української РСР. Том 1.

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Історія української РСР. Том 1.. 1953

Description: Редакційна колегія: О. К. Косименко, В. А. Дядиченко, Ф. Є. Лось, Ф. П. Шевченко, Ф. О. Ястребов. К наука 1953г.

 Культура і побут населення України.

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін.. Культура і побут населення України.. 1993

Description: Вид. 2-ге, доп. та перероб. Київ. Либідь. 1993г. 288с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат. Зміст: Розділ 1. Основні етапи етнічної історії та етнографічного дослідження України. Розділ 2. Господарство і матеріальна культура українців. Розділ 3. Духовна культура українського народу. Розділ 4. Етнографічні особливості інших народів України і сучасні етнічні процеси в республіці. Література. Короткий термінологічний словник. Чорно-білі та кольорові ілюстрації

Велика історія України у 2 т.  том 2

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 45,00 hrn.

Order

Велика історія України у 2 т. том 2. 1993

Description: : від найдавніших часів : у 2 т. / авт. вступу І. Крипякевич ; зладив М. Голу Двотомник охоплює величезний період історії українського народу - від найдавніших часів до 1935 року. Історію було видано у Львові 1935 року обмеженим тиражем -1,5 тис. примірників. З того часу вона не перевидавалася. Чимало розділів висвітлюють факти і події, які відсутні у роботах М. Грушевського, Д. Дорошенка, М. Костомарова, М. Аркаса та інших.