Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Legislation Law

(Collection material is shown of user sevost)

Цивільне право України.Підручник.Том 2

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 100,00 hrn.

Order

Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. . Цивільне право України.Підручник.Том 2. 2011

Description: У другому томі підручника висвітлюються загальні положення про договір, про зобов'язання та їх окремі види - договірні та недоговірні. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників. Борисова В.I., Спасибо-Фатєєва I.В., Яроцький В.Л. 2011 р.

Хозяйственное право.

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Саниахметова Нина Алексеевна. Хозяйственное право.. 2005

Description: Хозяйственное право: Учебное пособие / Под общей ред. проф. Н.А. Саниахметовой. — X.: «Одиссей*, 2005. — 640с. ВВД4 966-633-372-4 Учебное пособие написано в форме вопросов и ответов. В нем лаконично изложена информация по учебным дисциплинам «Хозяйственное (предпринимательское) право», «Инвестиционное и внешнеэкономическое право» и «Банковское право», разделенная соответственно на три раздела. Для студентов, обучающихся в юридических вузах, при изучении указанных дисциплин, студентов экономических и иных учебных заведений, работников государственных органов, практикующих юристов, а также предпринимателей. Нормативно-правовые акты приводятся по состоянию на 1 октября 2004 г.

Римське приватне право

Price 35,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 35,00 hrn.

Order

Трофанчук Г.І. . Римське приватне право. 2006

Description: Навчальний посібник Київ Атіка 2006

(Seller: sevost)

Price 100,00 hrn.

Order

Ю. М. Грошевий. Кримінальний процес . 2010

Description: , В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2010.-808 с. Підручник підготовлено відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу Укр з урахуванням нових підходів до розуміння сутності кримінального провадження, його завдан побудови, визначення правового статусу його учасників, усвідомлення нормативного змісту заг них засад кримінального провадження. У підручнику врахована практика Європейського суду з і людини, правові позиції Конституційного Суду України та новітня правозастосовна практика. Підручник відповідає програмі навчального курсу «Кримінальний процес». Для студентів, аспірантів, слухачів і курсантів юридичних навчальних закладів, виклад, учених-правознавців, а також практичних працівників - суддів, прокурорів, слідчих, адвокаті

Судебная патопсихология. 

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Балабанова Л.М. . Судебная патопсихология. . 1998

Description: Психология в системе силовых структур государства. (вопросы определения нормы и отклонений). Донецк: Сталкер, 1998г. 450с. Палiтурка / переплет: твердый. ,, обычный. формат. В книге расматриваются патопсихологические особенности, механизм и мотивации преступных действий лиц с психическими аномалиями. Исследуются общепризнанные положения судебной патопсихологии и обосновывается необходимость разработки и применения объективных методов диагностики эмоционально значимых состояний, особенно при проведении судебно-психологической экспертизы. В связи с этим анализируются системные принципы детерминации психофизиологических функций человека в аспекте индивидуальной нормы и разрабатывается концепция индивидуальной нормы состояний