Looking for books

Search:

Григор Н. М., Крехівський О. В., Ніколаєнко Н. Л., Мельник Т. В., Байдаченко Т. Г., Чернопащенко М. - Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Description: Розроблені Державним підприємством "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". Розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року №1706 "Про затвердження програми рефомування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Розроблена система калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості в ринкових умовах. Визначена нова методика розрахунку показника "виробнича собівартість" продукції (робіт, послуг) незалежно від того, де буде використовуватися цей показник. Методичні рекомендації застосовуються для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру як на промислових підприємствах, так і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання. Приведені у відповідність з внесеними змінами та доповненнями в Податковий кодекс України, Закони України та Положення (стандарти) бухгалтерського обдіку станом на 01.01.2012 року. Формат 15х20,5х3,5 см.

User: Liya

To propose a book, it is necessary register as seller or login.