Search results

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Sociology, cultural studies, history of everyday life

(Collection material is shown of user sevost)

Культурология.

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

Драч Г. . Культурология. . 2004

Description: Учебное пособие для студентов вузов. Ростов на Дону Феникс 2004г. 570с. Палiтурка / переплет: твердый, обычный формат.

Культурологія.

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 45,00 hrn.

Order

Власенко О.І., Зайончковский Ю.В. . Культурологія.. 2007

Description: Навч. посібник. Харків Парус 2007г. 456с Палiтурка / переплет: Твердый , Обычный формат. На базі великого фактичного матеріалу розкриваються особливості світової та української культури, починаючи з найдавніших часів до сьогодення. Текст книги складено з урахуванням новітніх досягнень культурологічної науки. Чітка структура посібника дозволяє легко знайти відповідну тему або проблематику, що цікавить читача..

Культурологія

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 50,00 hrn.

Order

Подольська Є. А., Лихвар В. Д.. Культурологія . 2003

Description: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с. Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних сценаріїв діяльності. Він надасть суттєву допомогу студентам у вихідних орієнтаціях для вивчення багатогранних духовних напрямків і процесів, для усвідомлення істинного значення культури в житті людини і суспільства. До навчального посібника включені матеріали для самостійної роботи, проблемно: пошукові питання для дискусій, теми рефератів, питання до заліку, словник основних культурологічних термінів та список літератури.