Books

show/hide filter
Search collection material:
reset filter
Hide images

Linguistics. Ukrainian language

Український правопис

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: KnigaAntikvariat)

Price 50,00 hrn.

Order

Н. І. Швидка. Український правопис. Київ : Видавництво Академії Наук Української РСР. 1960

Description: Український правопис Украинское правописание Видавництво Академії Наук Української РСР Київ - 1960р Редактор видавництва Н. І. Швидка Задовільний стан книги

Status: Задовільний стан книги

Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов (ложные друзья переводчика)

Price 99,00 hrn.

Order

(Seller: retry)

Price 99,00 hrn.

Order

Кочерган М. П.. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов (ложные друзья переводчика). Київ: Академія. 1997 400s.

Description: Див. фото

Status: Стан нової книги.

Сучасний тлумачний словник української мови

Price 77,00 hrn.

Order

(Seller: retry)

Price 77,00 hrn.

Order

Сучасний тлумачний словник української мови. Харків: Видавничий дім "Школа". 2009 832s.

Description: Див. фото

Status: Стан нової книги.

Сучасний медіатекст. Словник-довідник

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: havrish3)

Price 50,00 hrn.

Order

М.Г.Яцимірська. Сучасний медіатекст. Словник-довідник. Львів: ПАІС. 2005 128s.

Description: Словник-довідник містить близько 1000 слів, поянть, термінів і термінологічних сполучень із теорії і практики журналістики, текстології та лінгвістики тексту. Для студентів, аспірантів, викладачів факультетів та відділень журналістики, філологів та журналістів.

Status: Ідеальний. Є лише три підписи ручкою.

Лексикон словено-латинський

Price 300,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 300,00 hrn.

Order

Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Лексикон словено-латинський . 1973

Description: Серія: Пам’ятки української мови XVII ст. К. Наукова думка. 1973г. 541с. Твердый переплет , увеличенный формат. Рукописні «Лексикон латинський» Є.Славинецького та «Лексикон словено-латинський» Є.Славинецького та А. Корецького-Сатановського — важливі памятки, в яких відбиті словникові скарби не тільки церковнословянської, але й української мови середини XVII ст. Вони дають багатий матеріал для вивчення лексики словотвору та фонетики української мови тієї доби. У вступному дослідженні до публікованих текстів дається характеристика різних списків словників, аналіз їх з погляду історії української мови й лексикографії, показано значення «Лексиконів» в історії мовознавства.Тираж 5000.Печати.

Навчання розповідання з використанням наочності. Старший дошкільний вік: методичний посібник

Price 60,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 60,00 hrn.

Order

Білан О. І.. Навчання розповідання з використанням наочності. Старший дошкільний вік: методичний посібник . Тернопіль: Мандрівець. 2014 128s.

Description: Розроблено тематичне планування та подано орієнтовні конспекти занять з використанням інноваційних форм, інтерактивних методів та прийомів роботи з дітьми. Формат: 14,5 х 20 х 0,8 см.

Status: дуже добрий, написи й позначки попереднього власника (на титулі замальовані), наліпки на обкладинці

Українська мова для початкових класів. Навчальний посібник. Практичні завдання з української мови для початкових класів. Навчальний посібник

Price 300,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 300,00 hrn.

Order

Форощук О. О., Форощук Н. Є. . Українська мова для початкових класів. Навчальний посібник. Практичні завдання з української мови для початкових класів. Навчальний посібник. Київ: А. С. К.. 2004 720s.

Description: Посібник "Українська мова для початкових класів" містить повний курс навчального матеріалу з української мови для 1-4 класів початкової школи, статті з історії розвитку української мови, а також практичні завдання до кожної теми. Наклад 2 000. Посібник "Практичні завдання з української мови для початкових класів" містить різні види творчих робіт, контрольні диктанти і завдання, що спрямовані на формування і розвиток мовних здібностей учнів 1-4 класів. матеріал для завдань взято з творів класичної та сучасної української літератури. Наклад 50 000. Обидва посібники призначено для колективної та індивідуальної роботи в класі та вдома, а також для вчителів, батьків і методистів. Формат двох книжок разом: 14,5 х 21 х 3 см.

Status: дуже добрий

Рідне слово. Пробний підручник для 1 класів 3-річної і 4-річної початкової школи з українською мовою навчання (програма розвиваючого навчання). Частина 1

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Воскресенська Н. О., Свашенко А. О., Тимченко Л. І. . Рідне слово. Пробний підручник для 1 класів 3-річної і 4-річної початкової школи з українською мовою навчання (програма розвиваючого навчання). Частина 1. Харків: Інфолайн. 1994 128s.

Description: Під редакцією проф. О. К. Дусавицького. Наклад 10 000. Формат збільшений: 20,5 х 25,5 х 0,8 см.

Status: добрий, невеликий надрив обкладинки знизу біля корінця

Українська індоаріка

Price 450,00 hrn.

Order

(Seller: markizka)

Price 450,00 hrn.

Order

Степан Наливайко. Українська індоаріка. Євшан зілля. 2007 640s.

Description: "Українська індоаріка" - третя книжка відомого сходознавця-індолога, присвячена українсько-індоіранським мовним, етнічним, історичним, міфологічним і фольклорним зв'язкам. Як і в попередніх двох книжках ("Таємниці розкриває санскрит" та "Індоарійські таємниці України"), широке залучення індійського, іранського, балтійського й слов'янського фактографічного й культурологічного матеріалу дозволило дослідникові по-новому осмислити й пояснити низку важливих для вітчизняної історії етнонімів і назв, скіфських царських і слов'янських князівських імен, важливих термінів і реалій. Книжка щедро насичена цікавим, пізнавальним матеріалом і засвідчує, що українська мова й духовна культура сягають тисячолітніх часових глибин, а українська історія творилася разом з історією найдавніших цивілізацій світу.

Status: Хорошее

Сопоставительное изучение русского и украинского языков в школе

Price 30,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 30,00 hrn.

Order

Арват, Нинель Николаевна. . Сопоставительное изучение русского и украинского языков в школе . 1989

Description: Пособие для учителя / Н. Н. Арват, Ф. С. Арват. - Киев : Рад. шк., 1989. Украинско-русские языковые связи - Изучение в школе

Украинский язык для начинающих

Price 20,00 hrn.

Order

(Seller: TTMAAR)

Price 20,00 hrn.

Order

З.М.Терляк.А.А.Сербенская. Украинский язык для начинающих. Львов: Свита. 1990

Description: Предлагаемое пособие поможет внимательному читателю ознакомиться с фонетической структурой украинского языка, познать особенности его грамматической системы, овладеть определенным запасом слов и фразеологических оборотов. Оно может быть использовано для дальнейшего совершенствования знаний, для выработки навыков овладения украинской речью. Книга рассчитана на тех, кто знает русский язык в объеме средней школы и для кого изучение украинского языка - это не только необходимость, но и потребность познать культуру одного из великих славянских народов, приобщиться к его духовному миру.

Status: идеальное

Багатозначність у лексико-семантичній системі 

Price 40,00 hrn.

Order

(Seller: sevost)

Price 40,00 hrn.

Order

ЛА Лисиченко. Багатозначність у лексико-семантичній системі . 2008

Description: Харків: Основа : структурний, семантичний, когнітивний аспекти

1000 крилатих виразів української літературної мови

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 50,00 hrn.

Order

Коваль А. П., Коптілов В. В.. 1000 крилатих виразів української літературної мови. Київ: Наукова думка. 1964 672s.

Description: Книжка містить пояснення і систематизацію крилатих слів і виразів, наявних в українській літературній мові. Укладачі не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення (там, де воно мало місце), а в деяких випадках і докорінні зміни в значенні виразів. Довідник для широкого кола читачів: учнів старших класів, студентів, вчителів, лекторів, журналістів, пропагандістів, людей, що займаються самоосвітою. Формат зменшений: 12 см х 17 см х 3,5 см.

Status: добрий, незначне забруднення тканинної палітурки, пожовтіння корінця та сторінок, тріщина на початку блоку, напис попереднього власника на титулі

Практична стилістика сучасної української мови.

Price 100,00 hrn.

Order

(Seller: ZZLbuk)

Price 100,00 hrn.

Order

Коваль А.. Практична стилістика сучасної української мови. . Київ: Київського університету. 1967 400s.

Description: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. Перший повний і систематизований курс лекцій і збірник вправ з практичної стилістики української мови. Матеріал підручника повязаний з учбовою програмою. Розглядаючи ту, чи іншу мовну категорію, автор простежує, які специфічні функціонально-стильові риси має вона в різних стилях української мови. Наклад книги 10 тис. прим. Вага книги 520 гр.

Status: добрий, потертість країв та невелике забруднення обкладинки, підпис на форзаці, коричневатість аркушів

Русско-украинский Украинско-русский словарь

Price 150,00 hrn.

Order

(Seller: Valentyna)

Price 150,00 hrn.

Order

Д.И.Ганич, С.И.Олейник. Русско-украинский Украинско-русский словарь. Київ: ВАТ "Поліграфкнига". 2000 560s.

Description: Словарь содержит свыше 30000 слов, как русских с переводом на украинский язык, так и украинских с переводом на на русский язык. Новое издание составлено с учетом изменений в украинском алфавите-с внесением буквы Ґ. Словарь расчитан на учеников старших классов общеобразовательных школ, студентов вузов, а также всех, кто хочет углубить свои познания в украинском и русском языках.

Status: отличное

Словник труднощів української мови

Price 50,00 hrn.

Order

(Seller: andrijchuc)

Price 50,00 hrn.

Order

Словник труднощів української мови. Київ: Радянська школа. 1989 334s.

Description: Словник труднощів української мови", Київ, " Радянська школа", 1989 г., 334 с.

Status: б/в

Учебники для 8 класса: "Физика", "Украiнська лiтература" - по 5грн. за 1шт.

Price 5,00 hrn.

Order

(Seller: Kuch)

Price 5,00 hrn.

Order

Учебники для 8 класса: "Физика", "Украiнська лiтература" - по 5грн. за 1шт.. Киев, Москва: Радянська школа. 1991

Description: "Украiнська лiтература" - учебник для 8 класса, Киев, "Радянська школа", 1991г. "Физика" - учебник для 8 класса, Москва, "Просвещение", 1988г.

Status: отличное

Description of seller: по всем вопросам звоните по тел. 063 784 92 53 Нина

Пригоди слова.

Price 45,00 hrn.

Order

(Seller: knujkar)

Price 45,00 hrn.

Order

Коваль А.П.. Пригоди слова.. 1985 213s.

Description: У книзі автор розповідає про історію появи в українській мові запозичених слів, з якими під час запозичення траплялися різні пригоди - зміни форми, значення, вживання. Для учнів середніх та старших класів.

Український правопис

Price 300,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 300,00 hrn.

Order

ред. Кириченко І. М.. Український правопис. Київ: Українське державне видавництво. 1946 180s.

Description: "Дбаючи за культурні потреби українського народу і в суворий час Вітчизняної війни, Уряд у 1942 році звернувся до Академії наук УРСР з пропозицією поновити роботу над урегулюванням і удосконаленням українського правопису. Президія Академії наук доручила в Уфі цю роботу дійсному членові Академії Л. А. Булаховському...". "28 серпня 1943 року під Харковом у воєнній обстановці проект та думки правописної комісії, що прибула туди в повному складі, були викладені на нараді в присутності Голови Ради Народних Комісарів УРСР тов. М. С. Хрущова, Голови Президії Верховної Ради УРСР тов. М. С. Гречухи, Секретаря ЦК КП(б)У тов. Д.С. Коротченка, Заступника Голови Ради Народних Комісарів УРСР тов. В. Ф. Старченка і Секретаря ЦК КП(б)У по пропаганді тов. К. З. Литвина. Проект в основному було схвалено, і затвердження його доручено Народному Комісарові Освіти УРСР тов. П. Г. Тичині." При укладанні правопису однією з провідних настанов було "... забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу, особливо - російського, орієнтуючись на останній проект Державної комісії."

Status: у задовільному стані, пошкодження и забруднення обкладинки і титульного листа, невеликі надриви, підклеєний корінець, відламані кінчики кутів деякіх аркушів

Синтаксис займенників в українській мові

Price 250,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 250,00 hrn.

Order

Матвіяс І. Г.. Синтаксис займенників в українській мові. Київ: Видавництво АН УССР. 1962 132s.

Description: У монографії розглядаються численні синтаксичні конструкції, складовими елементами яких виступають займенники - категорія слів з особливою семантико-граматичною природою; висвітлюється проміжний або перехідний характер займенників у системі частин мови, в класі самостійних і службових слів, у групі змінних і незмінних частин мови; визначається стилістичне багатство займенникових структур. Спостереження і висновки зроблені на основі даних художньої і публіцистичної літератури від Котляревського до наших днів, а також фольклору.

Status: у дуже доброму стані, незначні подряпини на передній кришці

Числівники української мови

Price 190,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 190,00 hrn.

Order

Івченко М. П.. Числівники української мови. Київ: Видавництво КДУ. 1955 144s.

Description: У монографії українського радянського мовознавця розглядається граматичне й лексичне значення, словотвір, відмінювання, синтаксичні функції числівників. Автор зауважує: "Історія числівників чітко виявляє специфіку історичного розвитку граматичної будови мови". Граматичні форми і категорії числівників української мови досліджуються у зв'язку з іншими слов'янськими мовами. Є таблиця порівнянь числівників староруської, української, білоруської, російської, старослов'янської, болгарської, сербо-хорватської, словінської, польської, чеської, словацької, лужицької мов. Також наведені таблиці порівнянь старослов'янських алфавитів із грецьким, числових значень букв і римська нумерація.

Status: у доброму стані, трохи побиті кути обкладинки, вицвітання країв, дрібні плями на задній кришці, напис на форзаці, прим'яті краї декількох перших аркушів, позначки олівцем

Крилаті вислови в українській літературній мові

Price 25,00 hrn.

Order

(Seller: Olenka)

Price 25,00 hrn.

Order

Коваль Алла Петрівна, Коптілов Віктор Вікторович. Крилаті вислови в українській літературній мові. Київ: Вища школа. 1975 334s.

Status: хорошее

Description of seller: Вид. 2-ге, перероб. і допов. У книжці зібрано крилаті вислови в українській літературній мові, подано пояснення та ілюстрації до них. Автори не тільки з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх вживання, відзначають переосмислення, розширення чи зміну значення. Розрахована на літературознавців, викладачів, журналістів.

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 4.. Харків: "Око". 1995 208s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "Нескорена Україна (з історії визвольгої боротьби 1905-1907 рр.)", Сіваченко Є. "З історії однієї політичної гри (Як Нестор Махно став "карним злочинцем"), Семененко В. "Більшовицький партизанський рух на Харківщині". Філософія - Ушкалов Л "Українське барокко: філологічні ейдоси в рамцях "Богомислія", Гусаченко В. "Два світи і "дві натури" Григорія Сковороди" та ін. Фольклористика - Гозе С. "Спадкоємність лужицьких прислів'їв: передавання суспільного досвіду". Літературознавство - Голозубов О. Гра в культурі ХХ сторіччя та літературна антиутопія". Мовознавство - Шевельов Ю. "Українське "вантаж" і проблема "арготичних суфіксів", Нелюба А. "Про один зі способів флексійного словотворення функціональної стилістики в українській мові" та ін. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 3.. Харків: "Око". 1994 192s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головко О. " Справа народної освіти в діяльності Харьківського міського самоврядування у 1892-1904 роках". Наумов С. "Питання української державності в діяльності Революційної Української партії (РУП)". Філософія - Мамалуй О., Абашник В. "Рецепція філософії по-харківськи (Біля джерел університетської філософії у Харкові)" та ін. Літературознавство - Мюллер Л. "Слово о полку Ігоревім" - твір поганський чи християнський?", Мікрут Л. "Григорій Данилевський - письменник російський чи український?" та ін. Мовознавство - Івченко А. "Українська фразеологія. Етимологічні етюди", Даниленко А. "До генетико-функуіональної природи родового відмінка в українській мові" та ін. Матеріали та публікації. Рецензії. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.

Price 200,00 hrn.

Order

(Seller: bookseller)

Price 200,00 hrn.

Order

Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Том 2.. Харків: "Око". 1994 160s.

Description: У збірнику публікуються історичні, філософські. літературознавчі та мовознавчі дослідження вчених Харкова та зарубіжних країн, словникові матеріали та ін. У цьому випуску: Історія - Головченко В. "З історії українського політичного руху на Харківщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття", Чорний Д. "Вибори до І Думи у Харкові" та ін. Філософія - Прокопенко В., Руденко Д. "Логос путі, ейдос простору", Сватко Ю. "Філософія імені в "концептуальному полі" ХХ ст.: між ейдосом і логосом". Літературознавство - Ушкалов Л. "Метафізика образу в літературі українського барокко", Московкіна І. "Поетика Василя Стефаника", Блажеєвська Т. "Намисто" Володимира Винниченка як літературний цикл", Хоменко Г. "Філософія смерті в "Блакитному романі" Гната Михайличенка" та ін. Мовознавство - Шевельов Ю. "Про так званий підпис королеви Франції Анни (1063)", Даниленко А. "Форми на -но/-то в українській мові: спроба типологічної реконструкції", Гулий К. "Метафора в українській поезії XVII століття" та ін. Матеріали та публікації - Івченко А., Вархол Н. "Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини (додаток)" та ін. Формат 13,5 х 24 см.

Status: у доброму стані